Categorieën
Theo Jongedijk

OUD JOURNALIST TMG SCHRIJFT BOEK OVER WERKLOOSHEID

In de eerste week van dit nieuwe jaar verschijnt er van de hand van Theo Jongedijk vaste caller, op Better Call Sjuul, maar bovenal oud-journalist van TMG met 38 dienstjaren bij vlaggenschip De Telegraaf, een boek over werkloosheid en solliciteren.

Zijn voormalige werkgever maakte uitgerekend op Oudejaarsdag bekend bij een komende reorganisatie opnieuw 45 journalistieke banen te zullen schrappen.

Jongedijk is uiterst verontrust over de stand van zaken in de Nederlandse dagbladjournalistiek. Als zoon van Jaap Jongedijk, in de jaren zeventig hoofdredacteur van het liberale Haagse dagblad Het Vaderland, maakte hij van dichtbij de ondergang van die krant mee.

Categorieën
Theo Jongedijk

Journalistiek ontrafelde Gordiaanse knoop

De zaak Menten bij Omroep Max
De zaak Menten bij Omroep Max

De naam Pieter Nicolaas Menten was midden jaren zeventig onbekend totdat de journalist Hans Knoop hem in de publiciteit bracht in verband met ernstige oorlogsmisdaden in de donkerste periode van die eeuw.

In de driedelige serie ‘De zaak Menten’ herleeft een journalistieke affaire die toen en nu in aard en omvang volstrekt uniek was en is.

Een redactieteam van het ‘onbeduidende’ weekblad Accent, behorend tot het (bewezen ten onrechte) veroordeelde Telegraaf-concern wist onder leiding van Hans Knoop misdaden tegen de menselijkheid door een gewetenloze dader tot in detail in kaart te brengen daarbij eerder gehinderd dan gesteund door de daarvoor verantwoordelijke autoriteiten.

Categorieën
Theo Jongedijk

TEVREDENHEID ALS MEDICIJN TEGEN POLITIEKE CRISIS

Waar ons land vroeger voor ieder geloof een eigen kerk had en het verenigingsleven ook naar dit onderscheid was opgedeeld, ondergaan we deze situatie vandaag de dag in de politiek.

Nog even en iedere ‘minderheid’ heeft zijn eigen partij. Hoe gelukkig kan een land en een volk zijn.

In de partijpolitiek is de afgelopen jaren vanuit uiteenlopende richtingen geprobeerd met het woordje samen weer voor enige binding te zorgen, maar wie het versnipperde politieke landschap nu overziet, moet beamen dat ook deze poging op niets is uitgelopen.

De keuze in maart volgend jaar is reuze, om maar eens een reclameslogan uit de kast te halen. Die diversiteit doet nu al de vrees ontstaan dat er minimaal vijf partijen nodig zullen zijn om een werkbare regering te formeren. Zo’n formatie doet je niet op een achternamiddag.

Categorieën
Theo Jongedijk

Slechtste zorg, dikste verdieners

http://www.volkskrant.nl/photoseries/articlephotos/4346141/409c1c49-6b25-4e30-b9b8-00e07cc10a71
http://www.volkskrant.nl/photoseries/articlephotos/4346141/409c1c49-6b25-4e30-b9b8-00e07cc10a71

Uitgerekend de top van ondermaats presterende verpleegtehuizen blijkt in vergelijking tot betere instellingen de hoogste salarissen te verdienen. Het inkomen bij de slechteriken ligt veelal boven de balkenende-norm,  de maximale grens  voor inkomens uit belastinggelden.

Voordat vakantie vierende Tweede-Kamerleden zich verontrust, verbaasd en verbolgen tonen over hetgeen hier aan de hand is en naar Den Haag afreizen, een simpele vraag.

Kan het logischer dan dat de slechtste zorg wordt verleend in tehuizen waar de directies de hoogste salarissen verdienen?