Categorieën
Theo Jongedijk

Verkeerde prikkels in top bedrijfsleven

Flickr/PvdA

Beursgenoteerde bedrijven lopen het risico te worden verhandeld. Van het ene op het andere moment. Gewild en ongewild. Dat is het risico van een notering aan de beurs.

Er zijn bovendien ‘verborgen’ risico’s waar de overheid oog voor zou moeten hebben.

Nederlands scheepsvaarttrots was ooit rederijconcern P&O Nedlloyd. Betrouwbaar management, betrouwbare schepen, betrouwbare bemanningen. Een geliefd aandeel dus.

Er werd koers gehouden totdat Philip Green bestuursvoorzitter. Na ongeveer een jaar concludeerde hij al dat ‘alles anders moest’. En niet veel later had nieuwkomer Green een koper gevonden voor Neerlands trots op de wereldzeeën.

Het Deense Maersk werd de koper.

Van een Nederlandse bemanning op de schepen is nauwelijks nog sprake. Het belang van Rotterdam als vestigingsplaats voor de wereldwijd opererende onderneming wordt steeds verder teruggebracht en ook het onder Nederlandse vlag varen is bijna verleden tijd.

Categorieën
Geen categorie Theo Jongedijk

JESSE GEEFT EVEN DE FLES

Is het niet aandoenlijk? Jesse Klaver wil een pappadag.

Het land wacht op een regering. Er is werk aan de winkel. De economie bloeit op. Ouderen en zieken hopen op een verbeterd lot.

Werkgevers denken zowaar even niet alleen aan omzet en groei, maar willen ‘vergroenen’.  Samen met GroenLinks de planeet redden.

Maar Jesse heeft even geen tijd.

Op vrijdag kan er even niet worden geformeerd.

Pappa Jesse gaat dan luiers verschonen. De fles geven. Een wasje draaien. Lego bouwen en tussendoor – wie zal het zeggen – milieuvriendelijk met een afbreekbaar plastic zakje in zijn hand ook nog even de hond uitlaten.

Jesse werkte eerder bij het CNV. De christelijke vakbeweging was maatschappelijk gezien het hoogste dat hij wist te bereiken. Een organisatie met collectieve inkomensafspraken en belangenbehartiging bij individuele problemen tussen werknemers en werkgevers als vergaderrijke agendapunten.

Weinig spoedeisend allemaal. Komt het vandaag niet, dan komt het morgen wel.

Werkervaring in een cultuur waar op korte termijn onder grote druk moet worden gepresteerd, is Jesse vreemd. Als je zo’n baan hebt, is – heel begrijpelijk – GroenLinks ook niet direct jouw thuis.

Dan zoek je je heil bij een partij die staat voor beloning naar prestatie. Een partij die opkomt voor mensen die weten dat als erom wordt gevraagd er ook topprestaties moeten worden geleverd. Zonder negen tot vijf mentaliteit.

Bij het afronden van een fusie, het maken van een krant, het lanceren van een nieuw product op afgesproken dag en uur. Dan moet even alles wijken voor het grotere belang van bedrijf of organisatie. Iedereen gaat ervoor.

Jesse staat nu voor het landsbelang. Gaat voor gezin en kids.

Die keuze is zijn goed recht.

Maar zoek dan een baan als welzijnswerker.

Theo Jongedijk

 

Categorieën
Theo Jongedijk

Het verhaal van de gewone man

De gewone man staat gewoon wat vroeger op om gewoon naar zijn werk te kunnen. Het slot van de voordeur wordt gewoon drie keer omgedraaid. Het alarm is uit veiligheidsoverwegingen ook al gewoon ingeschakeld.

Het is gewoon nog erg vroeg. Toch kost het moeite om gewoon de Vinex-wijk uit te rijden door alle drukte. Bij de eerste flauwe bocht op de rijksweg valt het op dat talloze automobilisten hun afval gewoon door het raam de berm in hebben gekiept.

De geluidsschermen die nog geen maand geleden werden geplaatst, zijn vandaag gewoon al met graffiti bespoten. Afgeleid door dit fenomeen trapt de gewone man het gaspedaal iets te diep in en gaat hij weer – voor de zoveelste keer – gewoon op de foto.

Categorieën
Theo Jongedijk

OVERHEID IS NIET VAN DEZE TIJD

Flickr

Overheidsdiensten in ons land lijden aan een ernstige ziekte: automatiseringsfalen.

Gestemd en geteld gaat er worden op 15 maart voor de Tweede Kamerverkiezingen zonder inzet van computers daar de beveiliging tegen hackers vanuit het buitenland iniet op orde is, ondanks dat deze handicap al jaren bekend was.

Dat de computers bij de politie niet up-to-date zijn, dat dat ook geldt voor die apparatuur bij uitkeringsinstantie UWV alsmede andere overheidsinstellingen is gevoegelijk ook al jaren een vaststaand gegeven zonder dat ook hier een oplossing van de problemen op afzienbare tijd in zicht is.

Categorieën
Theo Jongedijk

TRUMP: De wereld is er klaar mee

Een onafhankelijk en dus betrouwbaar journalist heeft zich aan niet meer dan twee hoofdregels te houden. Eén bron is geen bron. En altijd hoor en wederhoor.

De media die de ‘onthullingen’ van een voormalig Brits geheimagent negeerden, hadden – voorlopig althans – gelijk. Het verhaal dat de gekozen president Donald Trump van de Verenigde Staten chantabel is, is nog nergens door andere informatie dan uit eenzijdige bron ondersteund.

Twee voorbeelden met opmerkelijke raakvlakken uit eigen ervaring hoe journalistiek te handelen.

Categorieën
Theo Jongedijk

De politieke leugen over veiligheid

Theo Jongedijk

Als de kruitdampen van het nieuwjaarvuurwerk helemaal zijn opgetrokken, zullen er weer voldane politici in de media verschijnen om te verkondigen ‘dat ons land steeds veiliger wordt. Dat er minder criminaliteit is en dat er nog meer cellen kunnen worden gesloten of verhuurd’.

De verwachting is dat dit toneelstukje nog voor de verkiezingen van 15 maart wordt opgevoerd. Het eerste weekeinde van dit jaar is dan vergeten.

Categorieën
Theo Jongedijk

OUD JOURNALIST TMG SCHRIJFT BOEK OVER WERKLOOSHEID

In de eerste week van dit nieuwe jaar verschijnt er van de hand van Theo Jongedijk vaste caller, op Better Call Sjuul, maar bovenal oud-journalist van TMG met 38 dienstjaren bij vlaggenschip De Telegraaf, een boek over werkloosheid en solliciteren.

Zijn voormalige werkgever maakte uitgerekend op Oudejaarsdag bekend bij een komende reorganisatie opnieuw 45 journalistieke banen te zullen schrappen.

Jongedijk is uiterst verontrust over de stand van zaken in de Nederlandse dagbladjournalistiek. Als zoon van Jaap Jongedijk, in de jaren zeventig hoofdredacteur van het liberale Haagse dagblad Het Vaderland, maakte hij van dichtbij de ondergang van die krant mee.

Categorieën
Theo Jongedijk

Journalistiek ontrafelde Gordiaanse knoop

De zaak Menten bij Omroep Max
De zaak Menten bij Omroep Max

De naam Pieter Nicolaas Menten was midden jaren zeventig onbekend totdat de journalist Hans Knoop hem in de publiciteit bracht in verband met ernstige oorlogsmisdaden in de donkerste periode van die eeuw.

In de driedelige serie ‘De zaak Menten’ herleeft een journalistieke affaire die toen en nu in aard en omvang volstrekt uniek was en is.

Een redactieteam van het ‘onbeduidende’ weekblad Accent, behorend tot het (bewezen ten onrechte) veroordeelde Telegraaf-concern wist onder leiding van Hans Knoop misdaden tegen de menselijkheid door een gewetenloze dader tot in detail in kaart te brengen daarbij eerder gehinderd dan gesteund door de daarvoor verantwoordelijke autoriteiten.

Categorieën
Theo Jongedijk

Goednieuws Show Media

Goed nieuws is geen nieuws.  Met de verkiezingen van maart in  het vooruitzicht gaat deze journalistieke regel – hoe merkwaardig kan het zijn – even niet op.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is – terecht – enthousiast over het herstel van economie en werkgelegenheid.

Foto: SP/Flickr Enkele honderden mensen demonstreren op 't Plein tegen de bezuinigingen op de sociale werkplaats. Meer informatie www.armoedewerktniet.nl
Foto: SP/Flickr
Enkele honderden mensen demonstreren op ‘t Plein tegen de bezuinigingen op de sociale werkplaats. Meer informatie www.armoedewerktniet.nl

In de media lijkt het er echter op alsof de feestvreugde niet mág worden bedorven. Televisie, radio en krant troeven elkaar met blije beelden af in positivisme.

Om recht te doen aan degenen die niet delen in de voorspoed de minder geruststellende details. Ook uit de koker van het CBS.

,,Het aantal zelfstandigen nam af met achtduizend. Er zijn nu ruim twee miljoen banen van zelfstandigen, oftewel één op de vijf banen is een zelfstandigenbaan. Het aantal zelfstandigen nam jarenlang toe. Dit kwam vooral door de groei van het aantal zelfstandigen zonder personeel. Het laatste jaar is het aantal banen van zelfstandigen echter met 35 duizend afgenomen (-1,7%). De helft van deze banen in de zorg.”

Categorieën
Theo Jongedijk

Smeltkroesdroom nachtmerrie

Michael VadonFabrieken met robots in plaats van mensen. Vrachtwagens met intelligente software zonder chauffeur.

Steden met megasupers aan de buitenrand en leegstand in het centrum. Wijken zonder bakker, slager en groenteboer. Vreemdelingen als buur in plaats van bekenden.

Meer flexibele banen tegenover minder vaste dienstverbanden.

Toenemend aantal ongelovigen tegenover een evenredig groeiend aantal fundamentalisten. Miljoenenbonussen tegenover schamele uitkeringen.

Politiek en economie zijn doorgeschoten in hun globalisering- en moderniseringsdrang zonder ook maar enig oog te hebben voor de menselijke maat.

Onder de afrekening daarvan aan de andere kant van de oceaan staat de naam van Donald Trump.

Hoe zullen de Nederlandse kiezers dezelfde ongenoegens in maart tot uitdrukking brengen?

Hoe meer er bekend is van persoonlijke keuzes dank zij de continue bewaking van menselijk handelen via internet, hoe slechter de peilingen de uitkomsten voorspellen van verkiezingen en referenda.

Het is zoeken naar het antwoord op de vraag of dit bewust of onbewust gebeurt.

Of misleidt het volk in de beantwoording de politiek, zoals de politiek het volk zo vaak heeft misleid? Het tegenovergestelde doen van wat je zegt. Oog om oog, tand om tand.

Amerika was van oudsher dé smeltkroes van culturen waar iedereen, arm of rijk, wit of zwart, gelovig of niet, de eigen droom kon waarmaken.

Wanneer Donald Trump net zoveel onwezenlijke verkiezingsbeloftes breekt als Mark Rutte de afgelopen jaren in ons land al heeft gedaan, kan het met het beleid van de nieuwe Amerikaanse president best nog wel meevallen.

Theo Jongedijk