Katholieke Ridders en Edelvrouwen zetten Den Bosch op zijn kop

C

Camiel Eurlings, voormalig CDA-minister en ex-KLM-baas, loopt deze ochtend bijna onopgemerkt tussen andere ridders in hun witte mantels met een rood kruis over het Sint Janskerkhof in Den Bosch. Het zijn ridders en edelvrouwen onderweg naar een plechtige investituurvan 24 nieuwe ridders. In een lange stoet, in cortègenoemen ze het, wandelen ze naar de Sint Janskathedraal, waarbij talloze bisschoppelijke kerkvorsten met veel decorum zich aansluiten.

Ze zijn wel wat gewend in Den Bosch met het carnaval, maar dit sloeg toch wel echt alles. Het rijke Roomse leven herleefde voor hun ogen. Met de pracht en praal die je ervan verwacht. In de Kathedrale basiliek van Sint Jan Evangelist s’ Hertogenbosch kwam de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem bijeen voor een inhuldiging van 24 nieuwe leden, zogeheten novieten.

Eurlings, de laatste jaren onzichtbaar na zijn privéproblemen, was letterlijk goedgemutst; de ridders dragen een opvallende rode baret. De edelvrouwen zijn volledig in het zwart gekleed. 

Tussen de ridders bevonden zich Rai-voorzitter Steven van Eijk, supermarktondernemer Gerard van den Tweel, maar ook voormalig minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin, de Commissaris van de Koning in Friesland Arno Brok en talloze andere prominente katholieken. Wereldwijd zijn er 30.000, veelal streng katholieken lid van de ridderorde, die hun geloofsleven willen verdiepen in de broederschap en zich inzetten voor de caritas.

Het was emeritus-bisschop Jos Hurkmans die tijdens de pontficale echaristieviering met koor, vlaggendragers, met bisschoppen Harrie Smeets (Roermond), Gerard de Korte (Den Bosch), Hans van den Ende (Rotterdam)  en meer dan duizend gasten in de kerkbanken, in zijn preek uitlegde dat de ridders geen clowns en artiesten zijn. Het dragen van de witte mantel verwijst naar het doopkleed, aldus Hurkmans die zijn verhaal niet voorlas, maar volledig uit zijn hoofd deed. Bijzondere andere gasten: oud-bisschop Philippe Bär en voormalig kardinaal Ad Simonis, inmiddels 89 jaar oud.

En toen was het tijd voor de ridderorde, die onder leiding staat van landscommandeur Michael Brenninkmeijer(een C&A-telg), de nieuwe ridders en edelvrouwen in te huldigen. ,,Ik vraag opgenomen te worden in de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem”, zo begon de rite.

Dat katholieken veel woorden én tijd nodig hebben, bleek ook wel uit de duur van de mis. Na tweeënhalf uur stond het gezelschap pas weer buiten en ging daarna op weg naar de burgemeester van Den Bosch, Jack Mikkers, voor de felicitaties en worstenbroodjes.

Tegen de avond was er nog een diner in het Jeroen Bosch Art Center, uiteraard ook weer in een kerk, waar de ridders, edelvrouwen en gasten, onder wie ook rijdende rechter mr. Frank Visser, zich even konden ontspannen. Hoewel? De nieuwe lichting had voor de verbaasde honderden andere ridders een lied voorbereid en er was al geld ingezameld voor de aanschaf van een bus die Israëlische én Palestijnse schoolkinderen kan vervoeren.

En hoorden we deze dag nog iets over de crisis in de kerk? Ja. Het werd benoemd. En verder werd duidelijk dat in het najaar 2020, in Bolsward of Leeuwarden, de Ridders neerstrijken met weer nieuwe ridders.

(Zo heel af en toe pak ik mijn oude stiel van het Stan Huygens Journaal weer op en beschrijf de gala’s, bijeenkomsten en evenementen met een knipoog, SP)