Jaloeziebelastingen

We hoeven aan elkaar niet uit te leggen dat de kosten van dijken, wegen, onderwijs, zorg, onze (internationale) veiligheid en het vangnet voor mensen die om wat voor reden dan ook, buiten hun schuld om, niet kunnen meekomen uit de gezamenlijke belastingpot moeten worden betaald.

De ‘superrijken’, onder wie oud-Unilever baas Paul Polman, pleiten voor hogere belastingen en een faire belastingheffing voor ‘ontwijkers’. Die open brief van hen mag je best met een flinke korrel zout nemen.

Want hoe oprecht is dit?

Alsof niet elk bedrijf van enige omvang op advies van de eigen tax-offices de winsten van links naar rechts sluizen, om uiteindelijk nog meer aandeelhouderswaarde te creëren. Het schrijven past ook naadloos in de Davos-praatjes over klimaat en ‘internationale verantwoordelijkheid’ die eveneens neigen naar hypocrisie.

In Nederland zijn er echter politieke partijen, die zich gesteund voelen door deze miljonairs en miljardairs (!) en vinden dat de belastingdruk in ons land omhoog moet. Meer geld afpakken van de burgers via extra jaloeziebelastingen om het zelf vervolgens ‘democratisch’ te gaan uitgeven.

Kijk je naar doelmatigheid en effectiviteit van de besteding van het belastinggeld dan liggen er stapels onheilspellende rapporten van Rekenkamers en commissies. Er zal ongetwijfeld ook heel veel goed gaan, maar de lijst van blunders, overschrijdingen, mislukte projecten en wanbeleid vergroot het vertrouwen in de overheid allerminst.

En laten we eerlijk zijn: van links tot rechts behoren beroepspolitici tot de categorie ‘uitgevers’ en niet tot de groep ‘verdieners’.

Waarom kijken ze niet eens zelf in de spiegel?

Neem bijvoorbeeld de dure en complexe bestuurlijke organisatie met gemeenten, provincies, waterschappen en centrale overheid. Die is nooit op de schop genomen. Of de inrichting van ons sociale zekerheidsstelsel, nog steeds een lappendeken die prikkels ontbeert om aan de slag te gaan. Waarom het oerwoud aan adviseurs en commisssies niet eens radicaal uitkammen? Of de subsidieslurpers nog eens onder de loep nemen?

Elk kabinet (misschien op ‘Lubbers’ na) geeft structureel niet minder aan het eind van een kabinetsperiode uit maar meer dan in het begin. Het angstzweet breekt je dan ook uit als sommige politici nog eens tientallen miljarden euro’s voor allerlei nieuwe projecten extra willen lenen. Zogenaamd ‘gratis geld’.

Burgers van Nederland, die dezer dagen weer afrekenen met de fiscus, weten dat alleen de zon voor niets opgaat.

Lees verder: de brief van de miljonairs en miljardairs:

Lees verder

Randstedelijke arrogantie piepelt Zeeland

De bestuurlijke arrogantie waarmee ‘Den Haag’ Zeeland piepelt is werkelijk volkomen van de pot gerukt. Het verwachte kabinetsbesluit van vandaag om de marinierskazerne (én 1800 banen) uiteindelijk níet te verplaatsen naar Vlissingen is bewijs hoe onbetrouwbaar ons landsbestuur kan zijn. De keuze voor Vlissingen was al gebaseerd op handjeklap van in dit geval CDA-politici, die toen doof bleken voor kritiek.

De Zeeuwen zijn terecht razend over hoe en de wijze waarop ze nu geschoffeerd worden. Uitgerekend ‘Een man een man, een woord een woord’ is de ruggengraat van deze provincie. De Belastingdienst, het Kadaster en de rechtbank werden er ook al vanwege ‘bezuinigingen’ gesloten. Luctor et Emergo, en dat kan alleen maar de conclusie zijn, is het zoveelste slachtoffer van randstedelijke suprematie.

Het consequent achterstellen van de regio zit namelijk in de bloedvaten van de Haagse machinerie, het is een tweede natuur van politiek management.

Die leidt ertoe dat de Groningers, hard getroffen door de aardbevingen, jarenlang een rad voor ogen is gedraaid. Ze zijn bedonderd. Friesland en Groningen hebben nog steeds geen fatsoenlijke infrastructuur. Het is ook de reden waarom andere regio’s, of het nu Twente is of de provincie Limburg, zich steeds meer oriënteren op de buurlanden Duitsland en België.

Als je zo met de Zeeuwen, de Groningers, de Limburgers en al die andere Nederlanders in de regio omgaat dan begeef je je als kabinet op een zeer gevaarlijk pad. Het onderschatten van de regio’s maakt deel uit van ‘De Verwaarlozing van Nederland’, waar ik hier al vaker voor waarschuwde.

Vandaag zal er natuurlijk gesproken worden over ‘compensatie’ voor Zeeland, dat ook al de Hedwigepolder verloor vanwege dezelfde onbegrijpelijke elitepolitiek. Voor je het weet vinden de Zeeuwen, een standvastig volk, wel een luisterend oor vinden bij de Vlamingen en staat er een grenspost bij Renesse en Bruinisse.

Falende tobambtenaren gepamperd via de draaideur

Mag ik uw aandacht voor Renske Leijten, het Kamerlid van de SP?

Ze botste deze week met premier Mark Rutte over falende tobambtenaren die via een draaideur weer op een toppositie terechtkomen.

Het knetterde in de Tweede Kamer over deze ‘draaideur-ambtenaren’. Waarom? Omdat Leijten feilloos en met alle energie die er in haar lijf huist het opnam tegen het gezag en pal stond voor de gezinnen die geruïneerd werden door een bloeddorstige Belastingdienst.

Zo maar een paar namen van tobambtenaren op een rijtje: Roes, Thunissen, Vermeulen, Langejan, Uijlenbroek. Ook zij kwamen als topambtenaren nadat ze in opspraak waren gekomen weer op hun pootjes terecht via een Hans Kazan-truc: de Algemene Bestuursdienst.

Rutte vind dat Kamerleden deze ‘gave’ mensen niet met naam en toenaam mag kritiseren, maar dat ze ministers en staatssecretarissen verantwoordelijk moeten houden.

Als u en ik echter kolossale fouten maken, zo schreeuwde Leijten het uit, krijg je te horen: ‘Daar is het gat van de deur’. Voor de falende ambtenaar staat de deur altijd wagenwijd open. Aldus Leijten.

Donald Trump noemt deze misbakselcultuur ‘het moeras’, in Den Haag heet het een ‘oplossingskader’, in gewoon Nederlands: die lui horen een schop onder hun kont te krijgen.

Renske Leijten liet deze week in de Tweede Kamer tenminste haar hart spreken, Rutte zijn bestuurlijke logica. Maar het hart wint. Het hart wint altijd.

De pijn van Amsterdammer zijn…

Met het besluit van het huidige gemeentebestuur om de aandelen van de vuilverbrander AEB van de hand te doen, verdwijnt vrijwel al het vertrouwen in Halsema cs.

Werd de vorige wethouder Udo Kock, die een half jaar geleden nog tot dezelfde conclusie was gekomen, weggebonjourd omdat de roden en de groenen het allemaal veel beter wisten, nu blijkt dat er geen andere mogelijkheid is dan vervreemding van de aandelen. Miljoenen en miljoenen euro’s zijn er ‘verbrand’ door wanbeleid en falend toezicht.

Het is een gotspe, een blamage, geblunder.

Het komt bovenop de betweterij en achterdocht waarmee de hoofdstad dag in dag uit wordt geïnjecteerd door types als GroenLinkser Groot Wassink, PvdA’ster Moorman en hun linkse vrindjes. Of het nu de erfpacht is, parkeertarieven, de regelkneverij, de drukte in de stad, de aanpak van het Haga Lyceum of het woonbeleid: alles wat het huidige college van Amsterdam aanpakt, eindigt vooralsnog in een modderpoel.

Ondertussen viert de (zware) criminaliteit hoogtij en wordt het steeds duidelijker met hoeveel onkunde en weinig draagvlak wethouders functioneren. Om nog maar te zwijgen over deze burgemeester.

Laten we eerlijk zijn; Amsterdam verdient toch echt beter.

De stad van Ajax, het Rijksmuseum, de Jordaan en de Zuidas, het toerisme, de humor, de restaurants en cafés is in handen van types die hier helemaal NIETS mee hebben. De opvolger van de vertrokken Udo Kock weigert zelfs naar de hoofdstad te verhuizen. En dat is onze stad? Hoe voelt het? De pijn van Amsterdammer zijn.

Een Kamerlid is er voor het volk

Het is de schaamte voorbij wat De Belastingdienst heeft geflikt. Jarenlang 10.000 ouders stigmatiseren op basis van etnische profielen en vervolgens de vermoorde onschuld spelen. En dat onder goedkeuring van het allerhoogste ambtelijke en politieke niveau.

Goed dat er daarom parlementariërs zijn, zoals Renske Leijten en Pieter Omtzigt, die niet terugdeinzen voor politieke afpersing. Die wel het lef hebben om te onderzoeken, vragen te stellen, de fractiedicipline te doorbreken. Dit duo heeft het goed begrepen: zij zijn vólksvertegenwoordiger en geen blaffende honden in de roedel van een fractie.

Vandaag zal het zwaard der gerechtigheid door de rest van de Tweede Kamer worden geheven. De onmachtige staatssecretaris Menno Snel moet zijn biezen pakken. Een gotspe trouwens dat deze D66’er er nog steeds zit. En ja, dat geldt ook voor minister Wiebes en een aantal andere stuntelaars die minder doortastende parlementariërs tegenover zich vonden. Wegwezen.

Respect dus voor degenen in de Eerste en Tweede Kamer die afwijken van het gebaande pad. Zij die hun nek uitsteken en zorgen dat ons land en de Nederlanders er beter van worden, verdienen respect.

Dat geldt ook voor de senatoren die de noodwet steunden om het land uit het stikstofdrama te loodsen. Ja, dit kabinet heeft er een absolute puinhoop van gemaakt en verdient daarvoor een rode kaart. Tegelijkertijd kun je aan de kant blijven staan en de hoofdrol spelen in een zogenaamd lollige kerstvideo of je doet zaken met Gaius. Voor dat laatste geldt dat premier Mark Rutte eerder een aantal doodskussen heeft uitgedeeld op basis van politiek opportunisme.

Als Kamerleden zich als echte volksvertegenwoordigers gaan gedragen en niet als anoniem stemvee dan komt het nog wel goed met onze parlementaire democratie.

De Holle Bolle NPO rap

Leef in het omroepland van verspilling en de NPO,

Het omroepland van Floortje Dessing, Matthijs en KRO,

Kom uit de wereld van de Holle Bolle NOS,

Waar Hilversum leeft van belastinggeld, van NTR tot TROS,

Geld als water, niet doelmatig en zakken vullen,

Van bonnetjes, tonnetjes en van lullen,

Dit is onze nationale omroep, vermold en vergaan,

Waar niemand meer weet wie wat verdient en waaraan,

Het zal je geld maar wezen, van btw tot bpm,

Ben geboren in dat medialand, van Jeroen, Max en M.,

Omroepbladen, taxiritjes, handeltjes en catering,

850 miljoen, het is voorbij, het is geweest, er is geen verbetering,

Tien presentatoren, gebouwen en bv’s, alles heeft zijn prijs,

Dag mooi Hilversum, dag NPO, dag dromenparadijs.

(Voor wat meer uitleg verwijs ik je naar ‘Hilversum in beeld’ van de Algemene Rekenkamer)

Of naar het persbericht:

Gezond Verstand na pak slaag bij verkiezingen

Fout 1: het uitsluiten van kernenergie. Fout 2: 850 klimaatvoorstellen. Fout 3: het opzettelijk aanjagen van klimaatangst.

Dat was dus december 2018, nu een jaar geleden. U weet het nog? Vlak voor de kerst kreeg Nederland een bak klimaatvoorstellen over zich uitgestort, waarbij de energierevolutie werd gepredikt. Met de peperdure warmtepomp voorop, van het gas af en de benzine- en diesels verplicht de deur uit en nog eens honderden andere ‘ideetjes’ waarmee het land op stang werd gejaagd.

Lees verder

In Gezond Verstand Land zijn ondernemers helden

Ze mogen belasting betalen, ze moeten tot in het oneindige administreren, ze worden als pinautomaat gebruikt.

Ondertussen dicteert de overheid hoe ze hun bedrijf moeten inrichten. Of het nu gaat om de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans, die op bizarre wijze de flexibele kracht van ons bedrijfsleven afbreekt of de idiote milieu-eisen die dankzij ‘Brussel’ en ‘Parijs’ worden opgelegd.

Vind je het gek dat industrieën hun boeltje oppakken. Tata Steel in IJmuiden is zo’n voorbeeld: 1600 banen weg. De agrarische sector wordt elders met open armen ontvangen. De luchtvaart wordt weggezet als milieumaffia. De transportsector idem dito. De media-industrie is voor een groot deel in buitenlandse handen dankzij de benepen overheid. Grote energiebedrijven zijn Duits, Zweeds en inmiddels Japans bezit.

Voeg nog daar nog eens aan toe dat het bedrijfsleven geen poot aan de grond krijgt bij dit kabinet. Alle mooie woorden en akkoorden ten spijt, niet één politieke partij in de Tweede Kamer is de buddy van het bedrijfsleven.

Neem minister Koolmees van Sociale Zaken en de lamlendigheid rond de pensioenen, de al genoemde WAB en dan nu ook weer het gebrek aan draagvlak rond de behandeling van zzp’ers. Of minister Wiebes op Economische Zaken. Een fatsoenlijk industriebeleid bestaat niet. Gezwam van ambtenaren en dure onderzoekers ten spijt. Plus dat het maniakaal toezicht ondernemen bijna onmogelijk maakt.

Maar wie er zorgt voor het innovatief vermogen, werkgelegenheid en structuur in de samenleving én ons leven wordt voor het gemak steeds vergeten.

Ondernemers worden behandeld als gangsters. In Gezond Verstand Land zijn het helden.

SCHRIJF IN VOOR DE NIEUWSBRIEF VAN BETTERCALLSJUUL

Het wordt stutten Mark Rutte anders is het echt over

Fraai was het gisteravond allerminst. Het professionele gedraai in de arena van onze democratie over de nasleep van de 70 doden in Irak. Een flink deel van het vorige kabinet weet (bijna) van niets meer en het parlement werd half geïnformeerd.

Foutje hier, vergeten daar.

En toen opeens viel het machtswoord. PATS! Dat kwam niet vanwege het bombasme van Wilders, Kuzu of Baudet.

,,Het is de vraag of u mij gelooft. Zo niet, dan ga ik iets anders doen. Zo ja, dan blijf ik.” Lees verder

Hans Wiegel spreekt de taal van het Gezond Verstand

,,Dat FESTIVAL, hoe kan je het verzinnen. Mijn eerste voorstel zou zijn: schaf die titel af, maak er LEDENVERGADERING. Ik kon het ook merken aan de premier. Het optimisme is weg. Er is toch een beetje een crisis aan de gang. Ik herken de VVD nog wel. Het gaat niet echt goed. Als je kijkt naar de acties van de boeren. Ze hebben het keurig gedaan. En ze hebben terecht die acties gevoerd. Denk aan de bouw. En alles wat er mee samenhangt. Ik las over de firma Bijlma uit Giekerk, waar ik commissaris was, dat ze 40 arbeiders hebben moeten wegdoen omdat er geen werk voor ze is. Heel veel bedrijven hebben grote zorgen en dat vertaalt zich in kritiek op het kabinet.” Lees verder

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial