VVD heeft de glijvlucht ingezet naar een kabinetscrisis

Was dinsdagochtend alleen de aanwezigheid van ‘papa’ Rutte (een gemene typering van een anonieme liberaal) al voldoende om de muiters binnen de VVD-Kamerfractie te laten dimmen, de komende weken zal het blijven spoken bij de liberalen. De asielpuinhoop gaat de VVD kiezers namelijk hordes kiezers kosten als de eerder gedane beloften over beperking van de instroom leugens blijken te zijn.

Nederland kampt al 30 jaar met een totaal uit de hand gelopen vluchtelingenpraktijk. In een groot deel van die periode droeg de VVD zelfs direct verantwoordelijkheid voor dit dossier. Ook de laatste inschattingen over de aantallen asielzoekers die instromen beloven weinig goeds.

We zien dat de zeef van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) veel te ver open staat. Waarschijnlijk om ellenlange juridische procedures te voorkomen wordt een oogje dichtgeknepen.

Fatoenlijk asielbeleid

Er is een heuse professionele asielindustrie ontstaan met hordes advocaten en organisaties, die wel raad weet met wetgeving en vluchtelingenverdragen. Het aantal statushouders en dus ook gezinsherenigingen is daardoor dusdanig toegenomen, dat er niet alleen huisvestingsproblemen ontstaan maar ook dat het draagvlak voor een fatsoenlijk asielbeleid zelfs bij eerzame, lokale bestuurders erodeert.

De VVD-fractie bezweek onder het machtsvertoon van Rutte. De rol van Sophie Hermans, de boodschappendienst van de VVD-leider, is daarmee ook meteen uitgespeeld.

Maar het is nog lang niet klaar. Over twee weken kan de VVD-leiding een geharnast VVD-congres tegenover zich verwachten met de nieuwe, onervaren Erik Wetzels als voorzitter. Er is niet veel fantasie voor nodig dat dit tot grote brokken gaat leiden, want de VVD-rug is net zo stevig als een tuinslang.

Tanend vertrouwen

Want er is er ook nog het failliete stikstofbeleid, de energiecrisis waardoor ondernemers en andere hardwerkende Nederlanders – de typische VVD-achterban – in problemen komen, het doorgeslagen klimaatbeleid, de prijsexplosie en het tanende vertrouwen in de politiek. Dit laatste voornamelijk door toedoen van een falende aanpak van politici en ambtenaren.

Deze coalitie met de VDD als grootste partij is kreupel. Het is dat er een oorlog woedt op ons continent anders was Rutte-4 al lang weggeweest. Laat dat nou precies het doembeeld zijn geweest dat de VVD-leider zijn partijgenoten dreigend heeft voorgespiegeld.