Categorieën
bcs blog Politiek treiteroverheid

Napoli aan de Noordzee

Nog zo’n voorbeeld voor BettercallSjuul. Die ellendige verbouwing van Het Binnenhof. Wie heeft die in godesnaam eigenlijk bedacht? De Rijksgebouwendienst? Het kabinet? Voorzitter Arib of het Presidium?

Wie van hen opperde trouwens om de renovatie volledig in het geniep te laten plaatsvinden? Over de toekomst van Het Huis van het Volk mochten wíj namelijk niet meepraten, niet meedenken, niets zeggen.

De manager van het project heeft faliekant gefaald. De eerste de beste oerang oetan uit Artis zou het natuurlijk allemaal beter hebben gedaan.

Categorieën
Nieuwsdienst Politiek treiteroverheid

Sjoemelpensioen is gemene politiek over de rug van de ouderen

Je zou maar moeten rondkomen van een aow’tje en dan blijk je ook nog jarenlang premie te hebben betaald voor een sjoemelpensioen.

Kortingen op de oudedagsvoorziening dreigen, waardoor een deel van de meest kwetsbare groep in onze samenleving – namelijk de ouderen met een laag inkomen – genadeloos in koopkracht worden gepakt.

Binnenkort bepalen de rekenmeesters in de pensioentorens of de pensioenen (noem het nooit een uitkering!!!) worden gekort. Wouter Koolmees, de D66-minister op Sociale Zaken, zegt dat het een urgent probleem is, maar dat hij nog aan het nadenken is na het mislukte pensioenakkoord. Dat doet de excellentie overigens al twee maanden.

Categorieën
bcs Politiek treiteroverheid

Diederik, zullen we er een keer over stemmen?

Voor het eerlijke verhaal moet je nog steeds bij Diederik Samsom zijn. Lees zijn opmerkelijk schrijfseltje in De Volkskrant van gisteren maar eens.

,,Dan wordt een ambitieus Klimaatakkoord een onnodige Klimaatprovocatie. Voortaan spreek ik over een gewone verbouwing”.

Samson baalt er dus van dat het Gezonde Verstand in Nederland zijn klimaatbrouwseltjes niet voor zoete koek meer slikt.

Dus je jaagt eerst miljoenen burgers de stuipen op het lijf met 800 klimaatvoorstellen en je zegt vervolgens “politici maken nu eenmaal graag deel uit van ‘historische doorbraken’. Je geeft de media de schuld van de ophef, terwijl je ondertussen met je trawanten het volk dat geniet van economisch hoogtij een onrustige kerst bezorgt.

Categorieën
Nieuwsdienst Politiek treiteroverheid

GroenLinks houdt huis in de hoofdstad: van knots- naar knettergek

In Amsterdam gelden nu eenmaal andere regels dan in de rest van het land. Oh ja, denkt u nu. JA, dat is zo.

Dat vindt namelijk niet alleen burgemeester Femmetje Halsema. Haar politieke vrienden, zoals Oom Rutger die als wethouder op gympies deze week in De Balie veel weg had van zijn voorgangers Schaefer en Van der Vlis, introduceren binnenkort een LOKAAL paspoort voor illegale ongedocumenteerden.

Je bent dus illegaal en klaar om terug te gaan naar je veilig land van herkomst (zoals Brazilië), maar binnen de Amsterdamse stadswallen word je gelegaliseerd en gepamperd met een voordeelpas voor zorg, uitstapjes naar het theater, armoede-ondersteuning en je mag waarschijnlijk gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer.

Categorieën
bcs Nieuwsdienst treiteroverheid

Plasterk: Amsterdam is met GroenLinks een rabiate kerk

De democratie in Amsterdam met de linkse klimaatdominees en hun vazallen lijkt op een een rabiaat kerkgenootschap.

Zo die zit.

Dan hoor je het eens van iemand anders: de ex weledelgestrenge Ronald Plasterk twijfelt of Amsterdam nog wel een democratie is. Samen bedenken hoe we dat gaan doen, zonder na te denken of het allemaal nodig is. Want dat het moet, staat namelijk al vast…

Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha!

De gele hesjes kunnen aan. Onder het juk van het communisme in de voormalige Sovjet-Unie en de satelliet-staten, zoals dat Oost-Duitsland, werkte het namelijk precies zo.

Je moet er dus in geloven anders kun je gaan, vertrekken, wegwezen. Heb je als Amsterdammer een auto: onteigenen. Oh, geen warmtepomp maar een geiser? Oprotten! Heeft u een airco op het dak staan omdat het zomers zo bloedheet is in de stad: weghalen dat ding.

Lees de klimaatbijbel maar van Oom Rutger.

We mogen God op onze blote knieën danken als weer mogen stemmen.

Categorieën
Sjuul Paradijs treiteroverheid

Treiteroverheid: 10 x treiteren van ondernemers

 1. images-2De overheid wurgt ondernemers met administratieve lasten, ingewikkelde belastingregels en idiote arbo-voorschriften.
 2. De verplichte inschrijvingskosten voor de Slaapkamer van Koophandel is een onnodige last. Al is het maar 50 euro: het is 50 euro te veel voor een overbodige organisatie.
 3. De parkeerkosten zijn zo achterlijk hoog dat het omzet kost. Laden en lossen zorgt voor hoofdpijn. De overheid reageert autistisch.
 4. De brandweervoorschriften, milieuregels, precario-regels en de talloze gemeentelijke heffingen zijn voor normale ondernemers onnavolgbaar en onbetaalbaar.
 5. Ondernemers, die getroffen worden door opbrekingen (zoals de aanleg van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam) worden het faillissement ingejaagd. Ze kunnen fluiten naar de gederfde omzet.
 6. De nieuwe Flex-wetgeving is toegesneden op het ‘grote’ bedrijfsleven. De ondernemer is door dit kabinet opgezadeld met een onwerkbare praktijk, die hen op hoge kosten jaagt.
 7. Onvoldoende heeft de overheid de belangen van de ondernemers beschermd in hun relatie met de banken. 17.600 MKB-ondernemers zijn volgestopt met zogeheten renteswaps.
 8. Ondernemers zijn vogelvrij voor overvallers en ander gespuis dat steelt en vernielt. Wie zich verweert, draait als hij niet uitkijkt zelf de bak in, in plaats van de criminelen.
 9. Politici zeggen dat ze ondernemers een warm hart toedragen, maar in de praktijk heeft de ondernemer te maken met ellenlange en trage procedures voor vergunningsaanvragen. Uiteraard tegen hoge legeskosten, waarmee de gaten in de gemeentebegroting worden gedekt.
 10. De Belastingdienst is zo flexibel als een stuk ijzer. Aanmaningen, inschattingen, beslagen: een gemiddelde ondernemer wil geen ruzie met de onbereikbare Belastingdienst. Enige remedie is een goede (en dure) boekhouder.
Categorieën
Sjuul Paradijs treiteroverheid

10 X treiteren van huiseigenaren

 1. Huiseigenaren, die voor langere tijd een HYPOTHEEK zijn aangegaan, hebben te maken met een onbetrouwbare overheid die bestaande afspraken over de aftrekbaarheid van leningen heeft geschonden.
 2. Gemeenten troggelen via de WET WAARDERING ONROERENDE ZAKEN (WOZ) op basis van willekeur geld uit de zakken van de huiseigenaren. In 400 verschillende gemeenten 400 verschillende tarieven om de gaten in de begroting te dekken. Afschaffen die WOZ!
 3. De meeste heffingen en tarieven, zoals RIOOL- EN REINIGINGSHEFFING, leges, hebben de graaigemeenten laten stijgen met meer dan de gemiddelde inflatie. 
 4. PARKEREN bij uw huis is duur of onmogelijk. Parkeervergunningen worden gebruikt als melkkoe.
 5. WELSTANDSCOMMISSIES handelen soms op basis van willekeur als het gaat om de eisen aan bijvoorbeeld dakkapellen, uitbouwen etc. Idiote tarieven en trage besluiten. Burger wordt behandeld als een sukkel.
 6. De verplichte ENERGIELABELS voor woningen, zoals die zijn geïntroduceerd, zijn niet meer dan een lachertje. Symboolpolitiek.
 7. Overheid geeft geen thuis bij GELUIDSOVERLAST, STRAATTERREUR, DIEFSTAL EN VANDALISME in en rond uw huis.
 8. Eigenaren van TWEEDE HUIZEN moeten stemrecht krijgen in de gemeente waar hun tweede huis staat. Ze betalen vol mee aan belastingen, maar mogen niet stemmen over de uitknijpbelastingen, zoals de toerismebelasting en de reigingsheffing.
 9. De overheid is grootverdiener (leges, assurantiebelasting, btw) door het overeind houden van PROCEDURES bij aankoop huis (banken, notarissen, verzekeraars, kadaster). 
 10. ERFPACHT is gelegaliseerde diefstal, marktverstorend en onrechtvaardig.