Treiteroverheid: 10 x treiteren van ondernemers

  1. images-2De overheid wurgt ondernemers met administratieve lasten, ingewikkelde belastingregels en idiote arbo-voorschriften.
  2. De verplichte inschrijvingskosten voor de Slaapkamer van Koophandel is een onnodige last. Al is het maar 50 euro: het is 50 euro te veel voor een overbodige organisatie.
  3. De parkeerkosten zijn zo achterlijk hoog dat het omzet kost. Laden en lossen zorgt voor hoofdpijn. De overheid reageert autistisch.
  4. De brandweervoorschriften, milieuregels, precario-regels en de talloze gemeentelijke heffingen zijn voor normale ondernemers onnavolgbaar en onbetaalbaar.
  5. Ondernemers, die getroffen worden door opbrekingen (zoals de aanleg van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam) worden het faillissement ingejaagd. Ze kunnen fluiten naar de gederfde omzet.
  6. De nieuwe Flex-wetgeving is toegesneden op het ‘grote’ bedrijfsleven. De ondernemer is door dit kabinet opgezadeld met een onwerkbare praktijk, die hen op hoge kosten jaagt.
  7. Onvoldoende heeft de overheid de belangen van de ondernemers beschermd in hun relatie met de banken. 17.600 MKB-ondernemers zijn volgestopt met zogeheten renteswaps.
  8. Ondernemers zijn vogelvrij voor overvallers en ander gespuis dat steelt en vernielt. Wie zich verweert, draait als hij niet uitkijkt zelf de bak in, in plaats van de criminelen.
  9. Politici zeggen dat ze ondernemers een warm hart toedragen, maar in de praktijk heeft de ondernemer te maken met ellenlange en trage procedures voor vergunningsaanvragen. Uiteraard tegen hoge legeskosten, waarmee de gaten in de gemeentebegroting worden gedekt.
  10. De Belastingdienst is zo flexibel als een stuk ijzer. Aanmaningen, inschattingen, beslagen: een gemiddelde ondernemer wil geen ruzie met de onbereikbare Belastingdienst. Enige remedie is een goede (en dure) boekhouder.