10 X treiteren van huiseigenaren

  1. Huiseigenaren, die voor langere tijd een HYPOTHEEK zijn aangegaan, hebben te maken met een onbetrouwbare overheid die bestaande afspraken over de aftrekbaarheid van leningen heeft geschonden.
  2. Gemeenten troggelen via de WET WAARDERING ONROERENDE ZAKEN (WOZ) op basis van willekeur geld uit de zakken van de huiseigenaren. In 400 verschillende gemeenten 400 verschillende tarieven om de gaten in de begroting te dekken. Afschaffen die WOZ!
  3. De meeste heffingen en tarieven, zoals RIOOL- EN REINIGINGSHEFFING, leges, hebben de graaigemeenten laten stijgen met meer dan de gemiddelde inflatie. 
  4. PARKEREN bij uw huis is duur of onmogelijk. Parkeervergunningen worden gebruikt als melkkoe.
  5. WELSTANDSCOMMISSIES handelen soms op basis van willekeur als het gaat om de eisen aan bijvoorbeeld dakkapellen, uitbouwen etc. Idiote tarieven en trage besluiten. Burger wordt behandeld als een sukkel.
  6. De verplichte ENERGIELABELS voor woningen, zoals die zijn geïntroduceerd, zijn niet meer dan een lachertje. Symboolpolitiek.
  7. Overheid geeft geen thuis bij GELUIDSOVERLAST, STRAATTERREUR, DIEFSTAL EN VANDALISME in en rond uw huis.
  8. Eigenaren van TWEEDE HUIZEN moeten stemrecht krijgen in de gemeente waar hun tweede huis staat. Ze betalen vol mee aan belastingen, maar mogen niet stemmen over de uitknijpbelastingen, zoals de toerismebelasting en de reigingsheffing.
  9. De overheid is grootverdiener (leges, assurantiebelasting, btw) door het overeind houden van PROCEDURES bij aankoop huis (banken, notarissen, verzekeraars, kadaster). 
  10. ERFPACHT is gelegaliseerde diefstal, marktverstorend en onrechtvaardig.