Jaloeziebelastingen

We hoeven aan elkaar niet uit te leggen dat de kosten van dijken, wegen, onderwijs, zorg, onze (internationale) veiligheid en het vangnet voor mensen die om wat voor reden dan ook, buiten hun schuld om, niet kunnen meekomen uit de gezamenlijke belastingpot moeten worden betaald.

De ‘superrijken’, onder wie oud-Unilever baas Paul Polman, pleiten voor hogere belastingen en een faire belastingheffing voor ‘ontwijkers’. Die open brief van hen mag je best met een flinke korrel zout nemen.

Want hoe oprecht is dit?

Alsof niet elk bedrijf van enige omvang op advies van de eigen tax-offices de winsten van links naar rechts sluizen, om uiteindelijk nog meer aandeelhouderswaarde te creëren. Het schrijven past ook naadloos in de Davos-praatjes over klimaat en ‘internationale verantwoordelijkheid’ die eveneens neigen naar hypocrisie.

In Nederland zijn er echter politieke partijen, die zich gesteund voelen door deze miljonairs en miljardairs (!) en vinden dat de belastingdruk in ons land omhoog moet. Meer geld afpakken van de burgers via extra jaloeziebelastingen om het zelf vervolgens ‘democratisch’ te gaan uitgeven.

Kijk je naar doelmatigheid en effectiviteit van de besteding van het belastinggeld dan liggen er stapels onheilspellende rapporten van Rekenkamers en commissies. Er zal ongetwijfeld ook heel veel goed gaan, maar de lijst van blunders, overschrijdingen, mislukte projecten en wanbeleid vergroot het vertrouwen in de overheid allerminst.

En laten we eerlijk zijn: van links tot rechts behoren beroepspolitici tot de categorie ‘uitgevers’ en niet tot de groep ‘verdieners’.

Waarom kijken ze niet eens zelf in de spiegel?

Neem bijvoorbeeld de dure en complexe bestuurlijke organisatie met gemeenten, provincies, waterschappen en centrale overheid. Die is nooit op de schop genomen. Of de inrichting van ons sociale zekerheidsstelsel, nog steeds een lappendeken die prikkels ontbeert om aan de slag te gaan. Waarom het oerwoud aan adviseurs en commisssies niet eens radicaal uitkammen? Of de subsidieslurpers nog eens onder de loep nemen?

Elk kabinet (misschien op ‘Lubbers’ na) geeft structureel niet minder aan het eind van een kabinetsperiode uit maar meer dan in het begin. Het angstzweet breekt je dan ook uit als sommige politici nog eens tientallen miljarden euro’s voor allerlei nieuwe projecten extra willen lenen. Zogenaamd ‘gratis geld’.

Burgers van Nederland, die dezer dagen weer afrekenen met de fiscus, weten dat alleen de zon voor niets opgaat.

Lees verder: de brief van de miljonairs en miljardairs:

To Our Fellow Millionaires and Billionaires Across the Globe,

There are two kinds of wealthy people in the world: those who prefer taxes and those who prefer pitchforks. We, the undersigned, prefer taxes. And we believe that, upon reflection, you will as well.

For that reason, we urge you to step forward now – before it’s too late – to demand higher and fairer taxes on
millionaires and billionaires within your own countries and to help prevent individual and corporate tax avoidance and evasion through international tax reform efforts.

We make this request as members of the most privileged class of human beings ever to walk the earth.

Extreme, destabilizing inequality is growing across the globe. Today, there are more billionaires on earth than ever before, and they control more wealth than they ever have. Meanwhile, the incomes of the poorest half of humanity remain virtually unchanged.

In many nations, tensions caused by inequality have reached crisis levels. Low social trust and a pervasive sense of unfairness are diminishing basic social cohesion. This breakdown within nations exacerbates tensions between countries. The resulting dynamics guarantee that the global community will fail to adequately respond to the looming climate catastrophe. This will be disastrous for everyone, including millionaires and billionaires.

It is time for us to act. Despite vocal protests to the contrary, most reasonable people understand that philanthropy has always been, and always will be, an inadequate substitute for government investment. Taxes are the best and only appropriate way to ensure adequate investment in the things our societies need. Individuals who reject this truth pose a dual threat both to the climate and to democracy itself, as those seeking to avoid their tax responsibilities are often the same ones manipulating governments and democratic processes around the world for their own gain.

Globally over the last several decades, tax receipts from the ultra-wealthy and corporations have declined
precipitously. In some nations, the wealthiest actually pay lower effective tax rates than those of modest means.

Many of the world’s largest corporations abuse tax havens, some pay no tax at all. Internationally, tax avoidance
and tax evasion have reached epidemic proportions. Studies show that, at the low end, at least $8 trillion – close to 10% of the world’s GDP – is hidden in tax havens. A recent IMF study, estimates that 40% of foreign direct investment – about $15 trillion – passes through “empty corporate shells” with “no real business activities.”

To be clear, every solution to this global crisis requires higher taxes on millionaires and billionaires like us. You
can join us in accepting this simple fact, and then help us get on with the business of repairing our fractured world – including working together to advance effective tax systems within our respective countries and internationally – or you can refuse to be part of the solution and accept that if we fail, you will be to blame.

Please join us in this most essential fight.

Sincerely,

Your Fellow Millionaires and Billionaires

.