Wethouderssalaris voor onderzoekers AEB, maar de conclusies kennen we al…

De gemeente Amsterdam laat ‘volgens het boekje’ onafhankelijk onderzoek doen naar de puinhopen bij afvalverbrander AEB.

Elbert Dijkgraaf, voormalig SGP-lollebroek in de Tweede Kamer en vooral bekend van Pownews, gaat aan dit alles leiding geven. Daarnaast mogen prof. Jaap Winter als governance-deskundige en PvdA’er Staf Depla van de verantwoordelijk wethouders een dikke acht maanden mee onderzoeken.

Er moet ook gewerkt worden dus is er een adviesbureau aan het trio toegevoegd. En hoeveel gaat dat kosten? De verantwoordelijk wethouders Van Doorninck en Dijksma zeggen dat om niet meer gaat dan een wethoudersalaris per onderzoeker. Een schijntje (!) natuurlijk in vergelijking met de 45 miljoen euro die alvast is gestort om een faillissement te voorkomen.

De heren (Waarom trouwens alleen heren?) gaan éérst hun onderzoeksopdracht formuleren en dáárna gaan ze er pas echt tegenaan. Volgend jaar juni is hun rapport af.

En weet je wat het leuke hiervan is? We kunnen nu al melden dat de ‘conclusies’ vernietigend zijn.

  1. De gemeente Amsterdam heeft vijf jaar geleden onverantwoord grote risico’s genomen bij de verzelfstandiging van de AEB.
  2. Adviezen zijn terzijde geschoven.
  3. De exploitatie van de AEB bleek op financieel drijfzand te zijn gebaseerd.
  4. Door intern wanbeleid ontstond er bij de vuilverbrander arbeiderszelfbestuur, waardoor het bedrijf verder op drift raakte.
  5. Opeenvolgende toezichthouders hebben hun taak verwijtbaar verzaakt
  6. Het Amsterdamse gemeentebestuur was al veel langer op de hoogte van de onverantwoorde risico’s, maar gaf prioriteit aan politieke doelen.
  7. Better Call Sjuul!