Watersnood na 70 jaar NIET in de Troonrede

door Theo Jongedijk

Zeventig jaar na de grootste natuurramp uit de vaderlandse geschiedenis ontbrak het woord watersnood  in de troonrede van 2023. Dat koning Willem-Alexander in zijn bijna foutloos voorgelezen verhaal dat woord door de samenstellers niet was gesouffleerd, zou niet erg zijn geweest als het land inmiddels waterdichte bescherming tegen de zee genoot. Dat is niet het geval. Daarmee wordt een risico genomen met mogelijk ernstige gevolgen die begin komend jaar al actueel kunnen worden.

Heeft de zeespiegelstijging dan al een kritisch niveau bereikt? Waarschijnlijk niet. Wat is er dan wel aan de hand?

Alarmerende boodschap

Sinds drie jaar wordt er gewaarschuwd voor een herhalingsgevaar van het fenomeen watersnood dat al eeuwen de delta teistert waarin wij leven. Verantwoordelijk voor de alarmerende boodschap id ingenieur Jan Willem Boehmer, een tachtiger, die destijds deel uitmaakte van de Deltadienst verantwoordelijk voor de waterbouwkundige werken die ons land tot nu toe metbsuccrs behoeden voor een nieuwe ramp. 
Toen Boehmer ruim vijftien jaar terug met pensioen ging, is hij zich gaan afvragen: zijn de Deltawerken wel goed genoeg? 

Zijn conclusie: nee. 

De gepensioneerd ingenieur zegt een herhalingsmechanisme in watersnoden te hebben ontdekt waarbij de maanstand een doorslaggevende rol speelt. Op basis van die theorie zou het in februari komend jaar weer mis kunnen gaan. 

Opstekende storm

Mocht de bewering van Boehmer hout snijden dan loopt ons land over minder dan een half jaar bij een dan opstekende storm serieus gevaar.

Rijkswaterstaat, de voormalige werkgever van Boehmer, is al drie jaar bekend met de waarschuwing van de gepensioneerd medewerker. Boehmer bood toen aan de hoofddirectie in Den Haag het boekje ‘De Vloek van Zee & Maan aan. Het is geschreven door steller dezes. 

In ‘De Vloek’ geeft Boehmer ook aan dat dijken door drijfzand-effect kunnen wegzakken nog voordat ze door beukende golven zijn overspoeld. Om te testen of dat gevaar ook echt bestaat en de ernst ervan deed Rijkswaterstaat recent proeven met lekkende  watercaissons in een afgeschreven dijk. Die toonden gelukkig aan dat de standvastigheid van die betreffende dijk aanmerkelijk groter was dan gedacht. 

De interesse van de Koning kennende voor alles wat met water te maken heeft, had in dit herdenkingsjaar van de ramp van 1953 het woord watersnood  in de troonrede niet misstaan.

Foto: Flickr: Sebastian We