Na Zwarte Piet ook Oranje het land uit?


Vanzelfsprekend moet ons koningshuis in een constitutionale monarchie openheid van zaken geven over de jaarlijkse uitgaven. Dat gebeurt ook. Daar waakt niet alleen het kabinet van de Koning over, maar ook de premier die ministeriële verantwoordelijkheid draagt voor de Koning en de leden van het Koninklijk Huis.

Mijn ergernis gaat niet daarover, maar over de huichelachtige houding van sommige politici. Ze doen alsof de Koning, zijn moeder of zijn grootvader belastingdealtjes hebben lopen “bekokstoven” of ‘wegmoffelen’. Ze voeden, vaak door onwetendheid of vanwege andere, nogal platte motieven, het idee dat we hier te maken hebben met zakkenvullers.

Op premier Rutte rust een zware last op zijn schouders. Want als hij nu niet de regie neemt, loopt het koningshuis grote risico. Kijk maar hoe snel het ging met Zwarte Piet. Die inmiddels het land uit. Zo snel kan het ook gaan met draagvlak voor ons koningshuis. Je maakt meer kapot dan je lief is. Goedkoop effectbejag heeft zo zijn prijs.