Goednieuws Show Media

Goed nieuws is geen nieuws.  Met de verkiezingen van maart in  het vooruitzicht gaat deze journalistieke regel – hoe merkwaardig kan het zijn – even niet op.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is – terecht – enthousiast over het herstel van economie en werkgelegenheid.

Foto: SP/Flickr Enkele honderden mensen demonstreren op 't Plein tegen de bezuinigingen op de sociale werkplaats. Meer informatie www.armoedewerktniet.nl
Foto: SP/Flickr
Enkele honderden mensen demonstreren op ’t Plein tegen de bezuinigingen op de sociale werkplaats. Meer informatie www.armoedewerktniet.nl

In de media lijkt het er echter op alsof de feestvreugde niet mág worden bedorven. Televisie, radio en krant troeven elkaar met blije beelden af in positivisme.

Om recht te doen aan degenen die niet delen in de voorspoed de minder geruststellende details. Ook uit de koker van het CBS.

,,Het aantal zelfstandigen nam af met achtduizend. Er zijn nu ruim twee miljoen banen van zelfstandigen, oftewel één op de vijf banen is een zelfstandigenbaan. Het aantal zelfstandigen nam jarenlang toe. Dit kwam vooral door de groei van het aantal zelfstandigen zonder personeel. Het laatste jaar is het aantal banen van zelfstandigen echter met 35 duizend afgenomen (-1,7%). De helft van deze banen in de zorg.”

Uitgerekend de zorg geeft reden tot zorg.

Uit het CBS-verslag:

,,Het groeiend aantal banen komt vooral nog steeds voor rekening van uitzendkrachten. De laatste jaren is het aantal banen in de zorg in totaal met 88 duizend afgenomen (-5 procent).”

Vast werk legt het af tegen flexibelwerk.

,,Het aantal werknemers met een flexibel dienstverband is sterker gestegen dan het aantal werknemers met een vast dienstverband. Daardoor nam het aantal werknemers met een vast dienstverband nog wel steeds licht af ten opzichte van een jaar geleden. In het derde kwartaal van 2015 had van alle werknemers 73,8 procent een vast contract. In het derde kwartaal van 2016 was dit 73,2%,” aldus het CBS.

Er moet wel werk zijn voor degenen die aan het werk willen.

“Half september waren er in Nederland 162 duizend openstaande vacatures. Dit is een stijging van 7 duizend ten opzicht van het voorgaande kwartaal. Het aantal openstaande vacatures is in de periode 2006-2008 niet zo hoog geweest.”

Daar eindigt in de meeste berichtgeving de goednieuwsshow. Het CBS meldt echter nog een zin:

,,Toch is het aantal vacatures nog altijd 85 duizend lager dan de recordstand uit 2008.”

Theo Jongedijk