SWAPPENDE ONDERNEMERS HEBBEN RECHT OP HUN GELIJK EN SCHADE

VANDAAG EINDELIJK IN TWEEDE KAMER

Het wordt inderdaad hoog tijd dat de ondernemers die de laatste tien jaar een omstreden rentecontract in hun mik kregen geduwd door de banken hun gelijk krijgen. Meer dan 20 miljard euro schade voor de Nederlandse economie en pas de laatste maanden schoten Kamerleden en nu dan ook toezichthouder AFM en minister Dijsselbloem (Financiën) te hulp.

Jarenlang stonden ze in de kou. Gewone, hardwerkende ondernemers. Ze dachten dat ze hun bank konden vertrouwen, terwijl er een gifpil was verstrekt. Want naarmate de rente daalde, konden de ondernemers met hun zogeheten swap-contract elke drie maanden bijbetalen. Soms tonnen en in sommige gevallen soms miljoenen euro’s.  

Dan had u maar een adviseur moeten meenemen! U had beter moeten opletten! Aldus het verweer van de banken. Maar ook zij lijken er inmiddels van doordrongen dat de bijna 18.000 ondernemers onrecht is aangedaan. Dat ze beter hadden moeten worden voorgelicht. Dat de visie op de rente-ontwikkeling niet of niet tijdig met ze is gedeeld. Dat zorg- en informatieplicht geen wassen neus is en hoort bij het proces van het herstel van vertrouwen na de bankencrisis.

Daarom moet de ‘swap”, in werkelijkheid gaat het om een schade die oploopt tot miljarden euro’s, de wereld uit. Het ingrijpen van Dijsselbloem is het signaal voor de ondernemers om uit hun schulp te kruipen. Dat hoort bij een volwassen relatie. Ze willen niet alleen een mea culpa. De banken zullen ook ruimhartig de schade moeten vergoeden. Wie hardleers is, moet op de blaren zitten