Korte rokjes en gezond verstand

De sociale media koken over van de reacties op het kledingvoorschrift dat het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West oplegt aan haar baliemedewerksters. ,,Geen rokjes boven de knie en geen knielaarzen,” luidt de oekaze. De argwaan van de twitterende meute richt zich op het idee dat het voorschrift is bedoeld om de moslims die zich aan de balie van het stadsdeel melden niet voor het hoofd te stoten.

Enige nuchterheid is hierbij op zijn plaats. Het uitvaardigen van een kledingvoorschriften ligt altijd zeer gevoelig. Wat de een als decent beschouwd, vindt een ander ronduit hoerig. En daar hoef je niet per se moslim voor te zijn.  In het algemeen geldt dat wie zich representatief wil kleden, er verstandig aan doet dit enigszins conservatief te doen.

Het komt neer op innerlijke beschaving van de betrokken medewerkers. Algemene voorschriften zoals die nu zijn uitgevaardigd door het Amsterdamse stadsdeel zijn een bron van verwarring en irritatie, want representatieve kleding laat zich nu eenmaal niet vatten in harde kaders. Uitstraling is daarbij een belangrijk element. Dat een rok een centimeter meer of minder boven de knie uitkomt, is veel minder van importantie.

Weg dus met het kledingvoorschrift en voorrang aan het gezond verstand.