De monarchie als cement

Duizend dagen duurt het rijk van Koning Willem-Alexander alweer. De jonge Koning heeft zich in die tijd neergezet als een moderne vorst die zich vooral inspant om de verbinding in onze dolende samenleving te bevorderen. Met koningin Máxima als vaste waarde aan zijn zijde laat Willem-Alexander zien dat een moderne monarch ook in deze 21e eeuw een stabiele factor kan zijn.

En dat is belangrijk in een tijdsgewricht waarin de samenleving in verwarring lijkt,  politici steeds kortere lontjes hebben en zelfs gekozen staatshoofden niet meer het statuur hebben om boven de partijen te staan, als ze eenmaal aan de top staan. Het zijn juist deze kwaliteiten die de monarchie onder leiding van Willem-Alexander kenmerken. Met een hofhouding die doorspekt is van de politieke antennes en daarmee de Koning behoedt voor mijnen op de weg, is Willem-Alexander er in geslaagd om zich in de drie jaar dat hij nu regeert de harten van velen in de samenleving te winnen.

Natuurlijk zijn er modernere staatsvormen te bedenken dan een monarchie als de onze. De roep om verandering is bij een enkele politiek opportunist onverminderd groot. Grote terughoudendheid is daarbij echter gepast. Want veranderen om het veranderen is niet de juiste drijfveer. Er is al rumoer genoeg in de samenleving.

Een stabiele monarchie is het cement van Nederland.