De aasgieren cirkelen boven onze economie

Kapitalisme is de macht aan het geld en de privaatondernemingen. Eigen belang viert hoogtij in een maatschappij die het verschil tussen arm en rijk aanmoedigt. Privé-initiatieven zijn natuurlijk de verworven rechten in ons economisch systeem. Echter in een tijd van chaos en onzekerheid, met talloze brandhaarden in de wereld en grote volksverhuizingen, krijgt het eigen belang steeds meer voet aan de grond.

Geld als ruilmiddel bestaat al lang niet meer. Geld is het uiteindelijke doel geworden. Hoe meer geld men bezit hoe ogenschijnlijk de macht. Deze drang naar het vermeerderen van het vermogen brengt ook hebzucht, fraude en corruptie met zich mee.

De gecreëerde economische vrijheid heeft creatieve geesten in staat gesteld om niet met ruilhandel of arbeid het vermogen te vergroten, maar met het geld meer geld te creëren. Banken en beurshandel zijn daar een voorbeeld van. Aandeelhouders bepalen nu de koers van een onderneming. Niet het sociaal en economisch belang van een bedrijf of het politiek klimaat. Doelstelling was immers om met het geld winst te maken en niet een sociale donatie te doen aan de samenleving.

Het belang van deze vorm van winst maken is zo groot geworden dat het gehele economieën, bedrijven en zelfs landen om zeep kan helpen.

Niet het geld is de bron van het kwaad, maar de wijze waarop we het toepassen om onszelf verrijken. Een bedrijf dat een beursgang maakt is op lange termijn uiteindelijk overgeleverd aan de aasgieren.