Verklaring inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming

In het kader van de nieuwe wetgeving inzake de bescherming van de persoonsgegevens (AVG), die van kracht is gegaan op 25 mei 2018 jl., heeft Trusted Media onderstaande verklaring opgesteld waarin wordt aangegeven hoe TM voldoet aan de privacy-rechten van haar consumenten en relaties met betrekking tot de producten en diensten van TM.

TM is van mening dat er geen zogenoemde Data Protection Impact Assessment (DPIA) hoeft te worden uitgevoerd omdat de persoonsgegevensverwerking inzake de vervaardigde producten en diensten  geen hoog privacy-risico oplevert.

Desalniettemin zijn onderstaande maatregelen uitgevoerd om te voldoen aan de privacy-rechten van consumenten.

 1. De Algemene Voorwaarden en Privacy-statement zijn aangepast per 15 maart 2018.
 2. De belangrijkste punten hieruit in het licht van de AVG zijn:
  1. Verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming. Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens.
  2. TM draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.
 • Wij zullen uw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij daartoe aanleiding is (bijvoorbeeld win-acties) en het ook in uw eigen – gekozen – belang zal zijn. In dat geval zullen wij dat expliciet vermelden.
 1. Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door u passief of actief verstrekte gegevens.
 2. U hebt de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en bij eventuele onjuistheden te (laten) corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via info@trustedmedia.nl
 3. Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens
 • TM zet zich in te waarborgen dat de personen die afgebeeld staan in onze uitingen goedkeuring hebben verleend aan deze uitingen. Indien u hierover opmerkingen of klachten hebt, dan kan u deze e-mailen naar: info@trustedmedia.nl
 • TM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Het verdient aanbeveling om ons privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 1. Onze website(s) maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe gebruikers de website(s) van TM gebruiken. Google Inc. voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen u derhalve ook op de algemene voorwaarden van Google Inc.
 2. De website(s) van TM is gebouwd op het WordPress CMS, een CMS (content management systeem) dat is ontwikkeld door Automattic. Tijdens uw bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door uw browser worden ondersteund. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen u derhalve ook op de algemene voorwaarden van Automattic.
 3. De persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verzameld in het kader van de wekelijkse verzending van nieuwsbrieven.
 4. Deelnemers schrijven zich hiertoe in via een zogenoemd ‘double opt-in’ proces, waarbij o.a. expliciet toestemming wordt verkregen om NAW- en emailgegevens te gebruiken voor de verzending van nieuwsbrieven.
 5. Abonnees op nieuwsbrieven hebben standaard de mogelijkheid zich via de nieuwsbrief af te melden

Amsterdam, 2019