UWV’ers in de ‘overgang’ op kosten belastingbetaler

Arild Andersen/Flick
Arild Andersen/Flick

Uit het jaarverslag van het UWV blijkt dat vorig jaar tien topmannen en –vrouwen van deze uitkeringsinstantie voor werklozen meer verdienden dan een ministersalaris.

De hoge dames en heren die de WW regelen, voegen zich hiermee in het rijtje van directeuren van woningbouwcorporaties, ziekenhuizen en tal van andere organisaties die geheel of gedeeltelijk worden gefinancierd uit overheidsmiddelen. Betaald dus van uw en mijn belastinggeld.

Vers in het geheugen ligt nog de weigering van politici in Den Haag om maatregelen te nemen tegen het buitengewoon stevige financiële vangnet dat gespannen is wanneer zij zelfs uit eigener beweging een eind maken aan het Kamerlidmaatschap. Een dame van D66 die met de noorderzon vertrok en zesduizend euro per maand in het handje krijgt, vormt de aanleiding voor deze commotie.

Ook wordt er nog volop gediscussieerd over de ‘Panama Papers’. Het via dat Zuid-Amerikaanse land wegzetten van kapitaal buiten het zicht van de eigen fiscus.

Mogelijk is dat niet eens illegaal, maar is het wel moreel te verantwoorden?
Die vraag geldt natuurlijk ook de top van uitkeringsinstantie UWV die als rechtvaardiging opvoert dat het om een overgangsregeling gaat.
Van de mensen die zich tot de loketten van deze organisatie moeten wenden, wordt immers zeer terecht verwacht dat zij zich precies houden aan de regels die het recht voor ons allemaal op deze financiële ondersteuning waarborgt wanneer dat onverhoopt nodig is als iemand werkloos zonder inkomsten uit arbeid komt te zitten.

Wie daar een loopje mee neemt, kan dat in de portemonnee voelen.
Net als matig betaalde operationele politiemensen op straat voor de voeten geworpen wordt dat hun bazen ‘zakkenvullers’ zijn – wanneer nieuws opduikt met welke bedragen de leiding naar huis gaat – lopen nu ook onschuldige baliemedewerkers van het UWV gevaar kop van jut te worden.

Theo Jongedijk