TIPS VAN THEO: ‘U PAST NIET IN HET PROFIEL’

theo

Het zijn vooral jongeren die een baan vinden en profiteren van het economisch herstel. Arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes van het UWV stelde dit afgelopen zaterdag in De Telegraaf in een reportage onder de veelzeggende kop ‘Waar blijft Deltaplan nieuwe banen?’

Schermafbeelding 2016-04-18 om 15.32.39Op de site Werkblad Magazine van het UWV is deze maandag als bijlage bij de blog Eenzaam van Theo Jongedijk – ook schrijver van dit commentaar – een ‘boekje’ geplaatst dat als titel draagt: ‘U past niet in het profiel’.

Werklozen ontvangen deze afschrijving op een sollicitatie zonder te zijn opgeroepen voor een gesprek. Ongezien en niet gehoord. Een ongenuanceerde oordeelsvorming over een onbekende. Niet netjes. Vernederend zelfs.

‘U past niet in het profiel’ is geschreven om desondanks de motivatie bij sollicitanten erin te houden. Suggestie aan werkgevers om het anders te doen: “Uit het grote aanbod van kandidaten hebben we – helaas voor u – een andere keus gemaakt”.

In het ‘boekje’ staan aanbevelingen om de werkloosheid aan te pakken. Op deze plaats een paar toevoegingen voor alle betrokkenen bij het probleem.

Voor al degenen die vrezen werkloos te worden. Kom bij het eerste signaal in actie. Ga direct solliciteren. Van een baan naar een andere baan lukt veel beter dan vanuit de WW.

Bij ouderen die werkloos worden, vanaf ongeveer 55 jaar, zou direct een selectie moeten plaatsvinden wie nog wel en wie niet een baan wil. Schaf de sollicitatieplicht af voor de ‘niet-willers’, geef ze een lagere uitkering over een langere periode, zodat zij zich – veelal na 30/40 dienstjaren – kunnen richten op gezin, kleinkinderen en vrijwilligerswerk. Het UWV kan dan alle energie om ouderen nog aan een baan te helpen, investeren in mensen die echt gemotiveerd zijn.

Werklozen krijgen van het UWV met enige regelmaat een ‘passende functie’ aangeboden om op te solliciteren. Deze ‘100-% matches’ worden merkwaardig genoeg niet gecommuniceerd met de werkgever. Dat zou deuren open tot een gesprek met de door het UWV geschikt geachte sollicitant.

Theo Jongedijk