Categorieën
Jan-Kees Emmer

Zuchten onder het juk van Erdogan

Om het vluchtelingenlek aan de oostkant van Fort Europa te dichten heeft de Europese Unie haar ziel moeten verkopen aan de Islamistische potentaat Tayyip Erdogan, staatshoofd van Turkije.

Het is een dieptepunt in de geschiedenis van de Europese Unie, die na de Tweede Wereldoorlog werd opgericht om de Europese normen en waarden diep te verankeren in de samenlevingen van het door oorlog gehavende Europa. Democratie en onafhankelijke rechtsbeginselen en vrijheid van meningsuiting zijn belangrijke pijlers van de Europese Unie.

Maar kennelijk gelden deze fundamenten niet als Europa wordt overlopen door hordes vluchtelingen uit Syrie, Afghanistan en Albanië. Dan is de gemakkelijkste weg om een pact te sluiten met met een president die al deze normen en waarden aan zijn laars lapt. Een man onder wiens regime journalisten monddood worden gemaakt en in het gevang gestopt. Politieke tegenstanders uit de weg geruimd. Kranten worden geannexeerd als de boodschap hen niet aanstaat.

Categorieën
Jan-Kees Emmer

Aso-kamp voorportaal uitzetting

Dat een beschaafd land als het onze opvang verzorgt voor hen die op de vlucht zijn voor ramp of oorlog, spreekt voor zich. Maar zijn we niet een beetje te beschaafd als we vluchtelingen die zich asociaal gedragen in een aparte opvanglocatie samenbrengen?

Volgens De Telegraaf gaat er vandaag een brief naar de Tweede Kamer waarin het kabinet voorstelt om zogenaamde aso-kampen in te richten voor vluchtelingen die zich misdragen. Het gaat dan om mannen en vrouwen die zich homo-onvriendelijk opstellen, hun omgeving terroriseren of zich op andere manieren niet aan de regels van de gewone AZC’s houden.

Categorieën
Jan-Kees Emmer

Met vette bonus terug naar veilig Oekraïne

Er komt een einde aan de riante regeling waarbij gelukzoekers uit Oekraïne zich aan de Nederlandse grens melden met een zielig verhaal om vervolgens met een Oekraïens jaarsalaris terug  naar huis te worden gestuurd. Immers, Oekraïne is een veilig land.

Het signaal dat staatssecretaris Dijkhoff vandaag in De Telegraaf geeft, moet daadkracht uitstralen. Er wordt korte metten gemaakt met dit soort gelukzoekers. Immers, dit soort lieden houdt kostbare plekken bezet van mensen die echt een veilig heenkomen nodig hebben.

Categorieën
Jan-Kees Emmer

Over Albanese voedseldieven en het verziekte asielbeleid

Een ontluisterend inkijkje in de Nederlandse vluchtelingenindustrie, vandaag in De Telegraaf. Vluchtelingen klagen over de kwaliteit van het eten en verklaren zelfs eten te stelen omdat ,,het stelen van voedsel geen misdaad is.”

Het zijn uitwassen van een verziekt systeem dat door gebrek aan leiderschap en doortastendheid het draagvlak voor de humane opvang van vluchtelingen doet eroderen.

Ons land heeft een reputatie hoog te houden waar het gaat om de humane opvang van mensen die huis en haard hebben verloren als gevolg van ramp of oorlog. Maar dat kan alleen als beroepsvluchtelingen zoals de Kosovaar Lulzim Berisha en de Albanees Emaljan Malaj zo snel  mogelijk worden teruggestuurd. De een verklaart zonder gene dat hij al twintig jaar in een Duitse vluchtelingenopvang heeft doorgebracht. ,,Daar was het beter en kreeg ik zelfs 2000 euro per maand.”  De ander meent dat het eten zo slecht is dat hij ander uit stelen moet gaan.

Categorieën
Jan-Kees Emmer

Europa bezwijkt onder vluchtelingendruk

De vluchtelingencrisis holt stap voor stap de Europese eenheid uit. Het verdrag van Schengen dat het vrij vervoer van mensen en goederen garandeert, dreigt als een kaartenhuis in elkaar te zakken.

Vandaag kwam het tot een nieuw dieptepunt doordat het ene EU-land (Griekenland) haar ambassadeur terugriep uit het andere EU-land (Oostenrijk).  De Grieken zijn terecht beledigd over het feit dat Oostenrijk buiten hen om een slot op de Balkan heeft bekokstoofd.

En het dieptepunt is nog niet bereikt. Het is eerder een signaal dat het nu snel zal gaan met het sluiten van de open grenzen, een van de fundamenten van de Europese Unie.

Categorieën
bcs Jan-Kees Emmer

De pleister van Dijkhoff

Dijkhoff
Staatssecretaris Dijkhoff

Staatssecretaris Dijkhoff (Asiel) heeft het  Centraal Opvang Orgaan Asielzoekers (COA) toestemming gegeven om kleinere centra in te richten. Daarmee is hij gezwicht voor de druk vanuit de samenleving om asielzoekers in kleinere centra op te vangen. Kennelijk is de nood hoog bij het orgaan, dat tot voor kort vasthield aan het opzetten van grote centra om de kosten te drukken.

Bij gemeenten is opgelucht gereageerd met de beweging die Dijkhoff heeft gemaakt. Verwacht wordt dat kleinere centra op minder verzet bij de bevolking zullen stuiten.

Categorieën
bcs

Asiellobby smikkelt uit staatsruif

staatsruif
Foto Jeannemieke Hectors/Flickr

De opvang van mensen die op de vlucht zijn voor ramp of oorlog is een wettelijk vastgelegde plicht. Dit kan echter nooit een doel op zichzelf zijn.  Het heeft er alle schijn van dat de gezamenlijke vluchtelingenorganisaties het op gang houden van de stroom wél tot doel hebben gemaakt.

Dat valt op te maken uit een verbijsterend verhaal in De Telegraaf dat meldt dat vluchtelingenorganisaties gezamenlijk miljoenen spenderen aan het beïnvloeden van leden van de Tweede Kamer en ambtenaren. Dit alles om het toelatingsbeleid maar zo soepel mogelijk te houden zodat de stroom asielzoekers gestaag kan aanhouden.