Categorieën
Jan-Kees Emmer

Europa bezwijkt onder vluchtelingendruk

De vluchtelingencrisis holt stap voor stap de Europese eenheid uit. Het verdrag van Schengen dat het vrij vervoer van mensen en goederen garandeert, dreigt als een kaartenhuis in elkaar te zakken.

Vandaag kwam het tot een nieuw dieptepunt doordat het ene EU-land (Griekenland) haar ambassadeur terugriep uit het andere EU-land (Oostenrijk).  De Grieken zijn terecht beledigd over het feit dat Oostenrijk buiten hen om een slot op de Balkan heeft bekokstoofd.

En het dieptepunt is nog niet bereikt. Het is eerder een signaal dat het nu snel zal gaan met het sluiten van de open grenzen, een van de fundamenten van de Europese Unie.