Categorieën
Theo Jongedijk

POSITIEVE DISCRIMINATIE WERKT NEGATIEF

Andrea Squatritto/Flickr * Dit willen we toch niet?
Andrea Squatritto/Flickr
* Dit willen we toch niet?

Uitzendorganisaties gaan oudere werklozen positief discrimineren. Zij nemen de nobele taak op zich om bij iedere vacature een bedrijf te attenderen op minstens één kandidaat die ouder is dan vijftig jaar.
Het plan is goedbedoeld maar zal niet werken. Het voordagen van een kandidaat heeft immers alleen zin als hij of zij de beste is voor de functie die moet worden vervuld.

Al decennialang wordt er gepoogd met allerlei soortgelijke maatregelen kunstmatig ongelijke verhoudingen recht te trekken. Of het nu gaat om een betere participatie van gehandicapten, allochtonen of andere minderheidsgroeperingen op de arbeidsmarkt, danwel de doorstroming van het aantal vrouwen naar de top van het bedrijfsleven wie kiest voor het bewust voortrekken van niet de bestgekwalificeerde omdat leeftijd, geslacht of kleur even niet klopt, is op de verkeerde weg.