Jaloeziebelastingen

We hoeven aan elkaar niet uit te leggen dat de kosten van dijken, wegen, onderwijs, zorg, onze (internationale) veiligheid en het vangnet voor mensen die om wat voor reden dan ook, buiten hun schuld om, niet kunnen meekomen uit de gezamenlijke belastingpot moeten worden betaald.

De ‘superrijken’, onder wie oud-Unilever baas Paul Polman, pleiten voor hogere belastingen en een faire belastingheffing voor ‘ontwijkers’. Die open brief van hen mag je best met een flinke korrel zout nemen.

Want hoe oprecht is dit?

Alsof niet elk bedrijf van enige omvang op advies van de eigen tax-offices de winsten van links naar rechts sluizen, om uiteindelijk nog meer aandeelhouderswaarde te creëren. Het schrijven past ook naadloos in de Davos-praatjes over klimaat en ‘internationale verantwoordelijkheid’ die eveneens neigen naar hypocrisie.

In Nederland zijn er echter politieke partijen, die zich gesteund voelen door deze miljonairs en miljardairs (!) en vinden dat de belastingdruk in ons land omhoog moet. Meer geld afpakken van de burgers via extra jaloeziebelastingen om het zelf vervolgens ‘democratisch’ te gaan uitgeven.

Kijk je naar doelmatigheid en effectiviteit van de besteding van het belastinggeld dan liggen er stapels onheilspellende rapporten van Rekenkamers en commissies. Er zal ongetwijfeld ook heel veel goed gaan, maar de lijst van blunders, overschrijdingen, mislukte projecten en wanbeleid vergroot het vertrouwen in de overheid allerminst.

En laten we eerlijk zijn: van links tot rechts behoren beroepspolitici tot de categorie ‘uitgevers’ en niet tot de groep ‘verdieners’.

Waarom kijken ze niet eens zelf in de spiegel?

Neem bijvoorbeeld de dure en complexe bestuurlijke organisatie met gemeenten, provincies, waterschappen en centrale overheid. Die is nooit op de schop genomen. Of de inrichting van ons sociale zekerheidsstelsel, nog steeds een lappendeken die prikkels ontbeert om aan de slag te gaan. Waarom het oerwoud aan adviseurs en commisssies niet eens radicaal uitkammen? Of de subsidieslurpers nog eens onder de loep nemen?

Elk kabinet (misschien op ‘Lubbers’ na) geeft structureel niet minder aan het eind van een kabinetsperiode uit maar meer dan in het begin. Het angstzweet breekt je dan ook uit als sommige politici nog eens tientallen miljarden euro’s voor allerlei nieuwe projecten extra willen lenen. Zogenaamd ‘gratis geld’.

Burgers van Nederland, die dezer dagen weer afrekenen met de fiscus, weten dat alleen de zon voor niets opgaat.

Lees verder: de brief van de miljonairs en miljardairs:

Lees verder

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial