Nederland subsidieparadijs (deel 2)

Matra (voor versterken democratie in Europa), Twinning, mobiliteitssubsidie, Europese migratie- en veiligheidsfondsen, Interreg, bedrijfstoeslag boeren, vergoeding natuurbeheer, weersverzekering, subsidie abortusklinieken, anonieme e-mental health, emancipatie Sinti en Roma, transitiekosten Jeugdwet, bijstand, nabestaanden, arbeidsongeschiktheid, huurtoeslag, zorgtoeslag, inkomensafhankelijke combinatiekorting, ontwikkelingshulp, kinderbijslag, buurthuissubsidie, kinderopvangtoeslag, provinciale subsidies (via regionale ontwikkelingsmaatschappijen), kindgebonden budget, ww-uitkering, windmolensubsidie, Wajong-uitkering, subsidie politieke partijen, subsidie praktijkleren, vakbondsmedefinanciering, mensenrechtensubsidie, subsidie voor 25 strategische partnerschappen voor ‘pleiten en beïnvloeden’,  financiering voor ondernemers in ontwikkelingslanden (DGGF, Drive), FMO, PPP, groene subsisies, museumsubsidie, operasubsidie, monumentale houtopstanden, talentontwikkeling, barbecuesubsisie, festivalsubsidie, herdenkingssubsidie, speeltuinsubsidie, subsidie politie betaald voetbal, topsportsubsidie.

Welkom in ons subsidieparadijs.

Better call Sjuul

PS,

En vanaf januari 2016 kunnen stadspashouders in Amsterdam met een ziek huisdier gratis naar de dierenarts. Dit is de nieuwe ADAM-subsidie: Amsterdamse Dierenhulp Aan Minima.

Nog een fijn weekend! Geniet ervan.