Opstappen

Voor degene die heeft gelekt uit de Commissie voor Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CIVD) is er maar een uitweg: opstappen. Je positie als Kamerlid is onhoudbaar als je afspraken over geheimhouding schendt.

De onverkwikkelijke affaire, die dankzij goed journalistiek werk aan het licht is gekomen, schaadt de positie van het parlement en de leden van een instituut dat betrouwbaar hoort te zijn. Niet voor niets zijn er bijzondere procedures, omdat hier mogelijk een volksvertegenwoordiger een ambtsmisdrijf heeft gepleegd.

Bovendien moet er zo snel mogelijk een einde komen aan de speculaties over verdachten. Betreft het een fractievoorzitter dan zijn gevolgen van deze kwestie niet te overzien.

Eerlijkheid duurt het langst: wie zich heeft vergaloppeerd (er hoeft niet per se opzet in het spel te zijn), moet met de billen bloot.

Better call Sjuul