Europa gaat zichzelf opheffen

Alde/Flickr
Alde/Flickr

Het ongemakkelijke gevoel dat de bankencrisis niet voorbij is, maakt zich meester van deze zomer. Het derivatenspook in Europa gaat meer slachtoffers maken. In Italië bijvoorbeeld, waar de bankencrisis aanstaande is. Met een Europese Unie dat door megalomanie in de grootste crisis verkeert sinds de oprichting en dat is voor een aantal roekeloze politici weer aanleiding om het proces naar een federaal Europa te versnellen.

Als het allemaal niet zo bloedserieus is, zou je erom kunnen lachen.

Om de euro bijvoorbeeld. Een politieke munt, waar de bevolking nooit om heeft gevraagd en nooit over heeft gestemd. Of om de uitbreiding van de Unie met Bulgarije en Roemenië, ook alweer bijna 10 jaar geleden.

Het is ons nooit gevraagd. Het is voor ons besloten door politieke elite; mannen en vrouwen die los van het electoraat dromen van een euro-continent, inclusief Turkije en mogelijk ook Rusland.

Nederland heeft geen enkel belang om uit de Europese Unie te stappen. Dat hoeft ook niet. Europa in deze vorm gaat zichzelf opheffen. Er zal een kleiner Europa ontstaan met lidstaten en banken die niet liegen en bedriegen en waar monetaire besluiten niet door politici worden ingefluisterd. Brexit is, helaas, slechts een begin.

Tot die tijd blijft het erg onrustig.