Ombudsman moet zich nog bewijzen

De Tweede Kamer slikt de uitleg van De Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen om de Kinderombudsman Marc Dullaert per 1 april aan de dijk te zetten. We weten niet waarom, we weten niet waarvoor, we weten helemaal niets. Behalve dat Dullaert een bezig baasje was, hij een felle strijd voor de belangen van de kinderen voerde en dat hij wellicht wat eigengereid is.

Dat lijkt een voordeel, maar dat is in de wereld van de ambtenarij eerder een reden voor vertrek dan dat er een schouderklopje wordt gegeven.

Het is notabene de Nationale Ombudsman die als instituut de overheid dwingt tot openheid. Dit Hoge College van Staat kan instanties op de vingers tikken. Fouten kunnen worden rechtgezet als een burger wordt vermalen in de overheidsmolen.

Bij een dergelijk instituut hoort transparantie. Bijna 30.000 steunbetuigingen zijn er voor Dullaert opgehaald.  Waarom geen open kaart? Is het een kwestie in de privésfeer of zijn het botsende karakters? Of moet Van Zutphen met zijn eigen personeelsbeleid nog wennen aan zijn rol van onafhankelijk hoeder van burgerrechten?

Better call Sjuul