Ombudsman Medische Missers

De arrogante gesloten cultuur in de medische wereld bij noodlottige missers van artsen en chirurgen is nog niet gesloopt. Het bericht over het verzwijgen van dodelijke incidenten in het UMC Utrecht spreekt boekdelen. Dankzij klokkenluiders ligt de zaak op straat.

Deze week werd ik ook geconfronteerd met een hartverscheurend verhaal. Een medische misser bij een patiënt die wordt afgedaan als een complicatie.

Het is niet alleen de ellende waarin een patiënt verzeild raakt, maar ook het verdriet van een gesloten deur in de wereld van de witte jassen. Ondanks alle mooie woorden van politici, verzekeraars en ziekenhuisdirecteuren: u bent overgeleverd aan de goden en de letselschade-advocaten.

Wijlen prof. dr. Bob Smalhout streed en publiceerde zijn hele leven over medische misstanden. Dat werk moet worden afgemaakt. In zijn geest moet er wat gebeuren. Samen met een paar van Smalhouts vrienden komen we in actie.

Een Ombudsman Medische Missers, die onderzoekt, bemiddelt en de nabestaanden van slachtoffers met raad en daad bijstaat. Daar droom ik van. Vandaag gaan we erover praten.