Winst omroepen kortzichtig

Als het tegenzit stemt de Eerste Kamer vandaag tegen de nieuwe Mediawet van staatssecretaris Dekker (Media). Niet eens verbazingwekkend, want wat valt er te verwachten van senatoren die alleen al door hun leeftijd tot de doelgroep van de vermolmde omroep behoren. De krachtige lobby vanuit enkele omroepen gaan er bij hen dan ook in als koek.

Op eerste gezicht een eclatante overwinning voor de omroeplobby. Die blijven voorlopig de baas over de eigen programma’s en budgetten en hoeven geen vernieuwende krachten naast zich te dulden.

En dus slaapt Hilversum rustig verder.

Want ondertussen verandert het medialandschap revolutionair. Het kijkersgedrag verandert in hoog tempo. De opkomst van video-on-demand is onomkeerbaar. Jongere generaties begrijpen niets van het samen televisiekijken. Maar ook ouderen omarmen het uitgesteld kijken steeds vaker en voelen zich niet meer aan het verzuilde Hilversum gebonden.

Indien Hilversum niet heel snel verandert, is de publieke omroep ten dode opgeschreven. Daarom zijn de plannen van Dekker zo gek nog niet. Met hem zou er de komende jaren stap voor stap meer plaats komen voor niet-omroepen om publieke programma’s te maken. Vernieuwing die in deze tijd van onomkeerbare ontbundeling hoog nodig is.

Alleen door te veranderen behoudt de publieke omroep haar relevantie. En alleen door relevantie is het brengen van cultuur en onafhankelijk nieuws en actualiteiten uit het publieke domein veilig.

De winst die de oud-denkers uit Hilversum vandaag denken te halen, is niet meer dan een pyrrusoverwinning waarvoor de mastodonten op termijn een hoge prijs gaan betalen.  Laten we hopen dat de Eerste Kamer op tijd bij zinnen komt. De senatoren zouden hun kleinkinderen daarmee een grote dienst bewijzen.

Jan-Kees Emmer

@jkmr