Kabinet vertrek, stop de verwaarlozing van Nederland

Een basisschool had vroeger een hoofdonderwijzer maar tegenwoordig is er een managementteam. Ziekenhuizen sluiten omdat er onvoldoende rendement wordt gemaakt. Energiebedrijven lokken ons met peperdure reclamecampagnes (die we zelf betalen) weg bij hun concurrenten. Uitgeprocedeerde vluchtelingen krijgen onderdak bij gemeenten, terwijl ze eigenlijk ons land moeten verlaten.

Bedrijven worden uitgemergeld door private-equity ten koste van werkgelegenheid en Hollands trots. Alle grote mediabedrijven vielen in handen gevallen van buitenlandse uitgevers. Minister Koolmees voorspelt gunstige koopkrachtplaatjes, terwijl we van de gemeenten de rekening van de crisis gepresenteerd krijgen. Jongeren kunnen in de steden geen normaal bestaan meer opbouwen omdat ze de huur niet kunnen betalen vanwege speculanten.

De ouderen zijn de afgelopen jaren 15% uitgekleed en hun pensioenen zijn niet veilig. De klimaatpausen lieten ons geloven dat we van het gas af moeten, terwijl ondertussen in ons mooie land lelijke windmolens worden geplaatst die datacentra van buitenlandse eigenaren van energie voorzien.

Het is de ellendige managementcultuur die ons dwarszit in dit mooie land. Managers die schaalvergroting prediken. Managers die ambachtslui hebben weggejaagd en op hun stoel zijn gaan zitten. Ingenieurs zijn vervangen door projectmanagers. Managers lieten zorgfabrieken en onderwijsfabrieken ontstaan. Eigen bijdragen, toeslagen, ze bedachten het allemaal.

Ondertussen werd het cement in de samenleving door ze weggehakt en nu dreigt ons huis in te storten.

Tot overmaat van ramp is er onder de verantwoordelijkheid van premier Rutte een rode lijn gepasseerd in Den Haag: de overheid heeft volgens een parlementaire commissie de beginselen van de rechtsstaatdoelbewust geschonden. Daar waar de overheid de zwakkeren hoort te beschermen, deed dezelfde overheid het tegenovergestelde. Het zijn de managementoplossingen die 10.000 gezinnen ruïneerden.

Kabinet vertrek! Stop de verwaarlozing van Nederland.