Het MBO is geen afvalputje

Steeds meer doemt het beeld op dat de MBO-scholen in Rotterdam gebruikt worden als het afvalputje voor jeugd die niet wil deugen. Uit publicaties van de NOS blijkt dat een grote groep leerlingen in staat is structureel te spijbelen en ondertussen wel studiefinanciering te beuren. Er komt onderzoek in hoeverre deze situatie zich ook in de rest van het land voordoet. De uitkomst laat zich raden…

Het spreekt voor zich dat de scholen hun verzuimregistratie in orde moeten hebben. Maar daarmee is het probleem niet opgelost. In Rotterdam worden MBO scholen opgezadeld met grote groepen onwillige leerlingen. Dit als gevolg van het gemeentelijk doel dat wie niet werkt op school dient te zitten.

Het wordt tijd dat de gemeente dit anders gaat aanpakken. Het is goed dat wordt geprobeerd zoveel mogelijk jongeren een kans te geven in de maatschappij. Maar dan niet op MBO-scholen!

Het kan namelijk niet zo zijn dat MBO-scholen worden gebruikt als opvang voor deze categorie moeilijk stuurbare types met allerlei mentale en sociale problemen. Dit doet geen recht aan al die MBO-leerlingen die wel goed in de wedstrijd zitten, en wat van hun leven proberen te maken.