Gooi ook de milieusprookjes in zee

Plemp de Noordzee vol met zeewier. Alles beter dan die windmolens, waarvan de wieken draaien op onze belastingcenten. Die monsters vermorzelen ons mooie landschap en ze vermoorden ons uitzicht over zee. Als zeewierteelt inderdaad voor voldoende energie zorgt (tien procent van onze behoefte in 2020), treuzel dan niet, maar begin er morgen mee.

Zo eenvoudig is het helaas niet. Respect natuurlijk voor de onderzoekers: Hun subsidie-aanvraag voor extra zeewieronderzoek ligt waarschijnlijk al in Den Haag, in Brussel of misschien wel in Parijs, waar eind november een klimaatconferentie wordt gehouden. Hoeveel lucht daar weer zal worden verplaatst? Daar kan een gemiddeld windmolenpark alleen maar van dromen.

De wereld is niet maakbaar. Een economie op volle toeren zonder fossiele brandstoffen en kernenergie is voorlopig een utopie. Ook over 20 jaar.

Ons wordt al jaren voorgespiegeld dat de huidige generatie auto’s vanwege de uitstoot de grote milieuvervuiler is. Waarom hakt de auto-industrie die sprookjesmachine van de milieubeweging niet in mootjes?

Ons wordt voorgehouden dat de opwarming van de aarde met 2 graden Celcius funest is. De wereld vergaat. Energieheffingen, hogere accijnzen, bestraffen. We kunnen er op wachten. Wie laat een tegengeluid horen of lopen we slaafs achter Greenpeace en Oxfam Novib aan zonder kritisch te zijn?

Gooi de zee maar vol met zeewier. Van Vlissingen tot Den Helder. En gooi de milieusprookjes erachter aan.

Les 1: Better call Sjuul