Let op voor file-technocraten

De auto is de pijler onder onze economie. Of gaan we terug naar paard en wagen?
De auto is de pijler onder onze economie. Of gaan we terug naar paard en wagen?

Niemand kan op dit moment de overheid verwijten dat het niet in actie is gekomen tegen files. Er wordt gebouwd, er wordt geasfalteerd.

Jarenlang schreeuwden milieu-organisaties moord en brand bij elke meter vers asfalt. Vervolgens huurden ze advocaten in en ze frustreerden elke vorm van vernieuwing.

De overheid keek decennialang weg toen dankzij de economische groei, de puinhopen in het openbaar vervoer en een chronisch tekort aan flexibiliteit ons land kwam stil te staan. Wanbeleid! De mond vol van Nederland Transportland, terwijl ons wegennet stamt uit de tijd van de trekschuit. Elke meter nieuw asfalt wordt gebruikt en de auto als transportmiddel is een van de pijlers onder onze economie. Ook dat bewijst het laatste TNO-onderzoek naar de toegenomen files.

Politici

Maar het is oppassen geblazen. Voor we het weten grijpen gemakzuchtige politici en vooral de hoge ambtenaren naar een oud recept: de kilometerheffing. Onlangs heb ik het de minister nog op de vrouw af gevraagd. Het antwoord was nee. Geen kilometerheffing. Maar ik ben er niet gerust op. De automobilist is als een natte dweil die moet worden uitgewrongen.

Een vos verliest zijn haren, maar nooit zijn streken.

Better call Sjuul