Fictief rendement op vermogen is diefstal.

fictief rendement
Fictief rendement op de helling?

Alleen de successiebelasting en de bekeuringen op de A2 zijn nog waarschijnlijk crimineler. Er is kennelijk een advocaat-generaal van de Hoge Raad voor nodig om vast te stellen dat het fictief rendement van 1,2% gewoon pure diefstal is van de spaarder. Of in juridische taal: een oneigenlijke ontneming.

De heffing is nog een cadeautje van het kabinet-Kok. In plaats van de vermogensbelasting leek de 1,2% aanvankelijk redelijk. Totdat de rente ging dalen en de heffing overeind bleef. Je zou het een regelrechte aanslag kunnen noemen op het eigendomsrecht.

De reactie van staatssecretaris Wiebes (Financiën) is weinig hoopvol. De bewindsman beraadt zich. De voorgestelde remedie van het kabinet lijkt echter erger dan de kwaal, want de spaarders met grotere vermogens gaan erop achteruit.

Van oudsher is Nederland een spaarzaam land. Met het advies van de advocaat-generaal staat de oneerlijke rendementsheffing in de verdachtenbank als wederrechtelijke ontneming. Weg ermee!