Falende tobambtenaren gepamperd via de draaideur

Mag ik uw aandacht voor Renske Leijten, het Kamerlid van de SP?

Ze botste deze week met premier Mark Rutte over falende tobambtenaren die via een draaideur weer op een toppositie terechtkomen.

Het knetterde in de Tweede Kamer over deze ‘draaideur-ambtenaren’. Waarom? Omdat Leijten feilloos en met alle energie die er in haar lijf huist het opnam tegen het gezag en pal stond voor de gezinnen die geruïneerd werden door een bloeddorstige Belastingdienst.

Zo maar een paar namen van tobambtenaren op een rijtje: Roes, Thunissen, Vermeulen, Langejan, Uijlenbroek. Ook zij kwamen als topambtenaren nadat ze in opspraak waren gekomen weer op hun pootjes terecht via een Hans Kazan-truc: de Algemene Bestuursdienst.

Rutte vind dat Kamerleden deze ‘gave’ mensen niet met naam en toenaam mag kritiseren, maar dat ze ministers en staatssecretarissen verantwoordelijk moeten houden.

Als u en ik echter kolossale fouten maken, zo schreeuwde Leijten het uit, krijg je te horen: ‘Daar is het gat van de deur’. Voor de falende ambtenaar staat de deur altijd wagenwijd open. Aldus Leijten.

Donald Trump noemt deze misbakselcultuur ‘het moeras’, in Den Haag heet het een ‘oplossingskader’, in gewoon Nederlands: die lui horen een schop onder hun kont te krijgen.

Renske Leijten liet deze week in de Tweede Kamer tenminste haar hart spreken, Rutte zijn bestuurlijke logica. Maar het hart wint. Het hart wint altijd.