Een nationaal kabinet met een nationale aanpak van de coronacrisis

Voor je het weet schieten politieke partijen weer in hun oude reflex: 225 dagen onderhandelen over een nieuw regeerakkoord, zoals in 2017.
Dat wil echt niemand.
Mijn oplossing verwoord in de zondagochtendshow van WNL:
+ Na de verkiezingen van 17 maart binnen een maand een nieuw kabinet, een nationaal kabinet.
+ De informateur, de leider van de grootste partij, schrijft het concept-regeringsprogramma. Er komt dus geen regeerakkoord van 80 kantjes A4, maar een visie op het meest urgente onderwerp van dit moment.
+ Met als hoofdzaak: Weg uit de coronacrisis en voorbereiding van daadkrachtig beleid voor economisch en maatschappelijk herstel.
+ Een coalitie met een zo breed mogelijke basis in de Tweede en Eerste Kamer. Voordeel: het huidige demissionaire kabinet maakt (binnen een maand) plaats voor een missionair kabinet.
+ Een kabinet met de allerbeste mensen die de politieke partijen in huis hebben. Met een ervaren kernteam op Volksgezondheid, Onderwijs, Economische Zaken en Financiën. Partijbelangen naar de achtergrond.
+ Na een jaar – als corona het land is uitgejaagd – gaan we terug naar normaal.
Bekijk HIER het fragment van WNL op Zondag.