De pleister van Dijkhoff

Dijkhoff
Staatssecretaris Dijkhoff

Staatssecretaris Dijkhoff (Asiel) heeft het  Centraal Opvang Orgaan Asielzoekers (COA) toestemming gegeven om kleinere centra in te richten. Daarmee is hij gezwicht voor de druk vanuit de samenleving om asielzoekers in kleinere centra op te vangen. Kennelijk is de nood hoog bij het orgaan, dat tot voor kort vasthield aan het opzetten van grote centra om de kosten te drukken.

Bij gemeenten is opgelucht gereageerd met de beweging die Dijkhoff heeft gemaakt. Verwacht wordt dat kleinere centra op minder verzet bij de bevolking zullen stuiten.

Maar opgepast.

Het COA eist als tegenprestatie dat gemeenten meer moeite zullen doen om toegelaten asielzoekers sneller van huisvesting te voorzien. Een nog grotere druk op de overspannen woningmarkt is daardoor het gevolg. Wachttijden voor huurwoningen zullen nog verder oplopen.

Het wordt daarom hoog  tijd dat er meer focus komt op een snellere uitstroom. Duizenden gelukzoekers die onvermijdelijk zullen worden afgewezen bezetten nu de schaarse bedden voor hen die wel oprecht op zoek zijn naar een veilige haven. Het afhandelen van deze prop aan oneigenlijke gelukzoekers dient dan ook door de staatssecretaris  als speerpunt te worden benoemd.

Zolang dat niet gebeurd, is het gebaar van het Dijkhoff niet meer dan een pleister op een etterende wond.

Jan-Kees Emmer

@jkmr