Beste politici zijn topambtenaren

Yes Minister

Of het nu gaat om de Algemene Rekenkamer, waarvan het bestuur een vluchtheuvel is voor ex-politici (VVD, GroenLinks, D66), of het Centraal Planbureau; ergens ligt wel een politieke agenda in de laden van deze ambtenaren verstopt om de eigen relevantie te bewijzen.

Want wie niet meer gehoord wordt, bestaat niet. Daarom is ‘Kansrijk Mobiliteitsbeleid’ van de cijferaars van het CPB zo interessant. Want niets menselijks is een ambtenaar vreemd en ook deze doorzichtige poging tot beïnvloeding niet.

In deze fase als de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen worden gecomponeerd, is de helpende hand namelijk altijd welkom.

Een paar soundbites over mobiliteit: eigenlijk betaalt de gemiddelde automobilist te veel, het beroepsgoederenvervoer te weinig en is de aanleg van asfalt te duur in verhouding tot het rendement.

De agressieve autohaters doken er meteen bovenop: van kilometerheffing tot congestiebelasting, hogere tax voor vrachtwagens en het stoppen met het aanleggen van wegen. Met slogans als ‘de vervuiler betaalt’ worden acht miljoen automobilisten gecriminaliseerd, de transportsector geketend en wordt het nieuwe asfalt weggeredeneerd.

Daarom is het heel gezond als politieke partijen zelf hun programma’s schrijven en zich niet laten influisteren door ambtenaren die snakken naar aandacht. Het toetsen van het programma, zoals de praktijk was, is al helemaal uit de tijd.

Nieuwe politiek!