Beste Mark, weet je hoe laat het is?

Heb je even. Ik weet, het zijn voor jou drukke tijden. Op deze kille zondagochtend toch even het volgende.

Gisteren was ik onder vrienden. Marktkooplui, ondernemers, een bakker, een slager en nog wat ander volk: typisch VVD. Allemaal hardwerkende Nederlanders met het hart op de goede plek, rechtgeaarde burgers van ons Gezond Verstand-land, niet geradicaliseerd, open-minded en vooral trouwe belastingbetalers.

En weet je waarover we spraken?

Over jouw VVD.

Over wat er de afgelopen weken en jaren is misgegaan. Ze begrijpen je namelijk niet meer. De marktkoopman, in weer en wind dagelijks op pad, gaat er straks een kwartiertje langer over doen om thuis te komen als er 100 km mag worden gereden. De ondernemer zei dat de apparatuur die hij verkoopt massaal wordt afbesteld omdat jouw kabinet het stikstofdrama heeft laten ontploffen. De bakkersvrouw, met tranen in haar ogen, zei dat ze over twee weken stopt omdat de gemeente Amsterdam een parkeertarief van €6 per uur heeft ingevoerd waardoor de klanten massaal wegblijven en een vriend zei gisteravond dat hij het vertrouwen in jou persoonlijk voorgoed kwijt is omdat je je niet aan je beloftes houdt: ‘Nooit Meer VVD’.

Jullie besluit om het verlagen van de maximum snelheid van 130 naar 100 een ‘rotmaatregel’ te noemen blijkt ingestudeerd om het kiezersbedrog te verbloemen.

Hoe pijnlijk is dat wel niet.

Het eerlijke verhaal is dat jij en je partij als de sodemieter je achterban serieus moet nemen. De Statenverkiezingen waren een speldenprik. Het Forum voor Democratie werkte zichzelf daarna serieus in de nesten en dat was jouw mazzel.

Mark, weet je wel hoe laat het is?

NRC
Reconstructie gisteren in NRC over de VVD-fractie.