Nederland Belastingparadijs

BTW, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, vermogensrendementsheffing, invoerbelasting, douaneheffing, energiebelasting, kolenbelasting, assurantiebelasting, overdrachtsbelasting, erfbelasting, schenkbelasting, BPM (belasting personen motorvoertuigen), sigarettenbelasting, benzineaccijns, onroerendezaakbelasting, toeristenbelasting, vestigingsbelasting, forensenbelasting, parkeerbelasting, rioolheffing, gemeentelijke leges (paspoort), belasting voor roerendewoon- en bedrijfsruimtes, baatbelasting, hondenbelasting, precarioheffing (reclamebelasting), reinigingsheffing, grondwaterheffing, motorrijtuigenbelasting, zuiveringsheffing, waterschapsbelasting, leasebelasting voor auto’s, kansspelbelasting.

Welkom in ons belastingparadijs!

Better call Sjuul

(morgen deel 2)