Baudet: De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier…

Schattig en naïef. Je hebt deze twee woorden nog niet uitgesproken en een mevrouw van het CDA, die je eigenlijk geen blik waardig gunt, staat bij de interruptiemicrofoon. Hanke Bruins-Slot wil een ‘persoonlijk feit’ maken. Wat dat ook in het Haagse jargonnetje mag betekenen.

Jij was aan het oreren dat het allemaal wel meevalt met de Russen en dat Tweede Kamerleden zelf moeten nadenken in plaats van het op bestelling plaatsen van orders voor rapportjes en het aanstellen van adviescommissies. Want dat laatste heet namelijk een technocratie en daar houden we per slot van rekening niet van.

Dus toen Bruins Slot gisteravond in dat persoonlijk feit zei dat ze peletonscommandant was geweest in Oeroezgan, terwijl jij ondertussen in je studeerkamer zat, ontkende je eerst dat je het woord naïef had gebruikt en greep je vervolgens naar de parachute om aan deze crash te ontsnappen.

Je kunt Kamerlid spelen en Kamerlid zijn. Maar er zijn een paar momenten waaraan je liever nooit meer herinnerd wilt worden. Bruins-Slot is een stoere vrouw die niet over zich heen laat lopen. Ze heeft alle recht van de wereld.

En voor jou geldt: pas volgende keer wat beter op je woorden. Het doet ook geen recht aan de bijzondere prestatie die je levert. Het soortelijk gewicht van een politicus moet zwaarder zijn dan een ganzenveer.