We worden een armoedig land

FIJNE KERST VOOR JULLIE ALLEMAAL

bettercallsjuul@gmail.com

Zwarte kerst achter de kassa

Verdreven de supermarkten en de warenhuizen ooit de zelfstandige winkelier uit het straatbeeld, nu zijn ze zelf het slachtoffer. De middenstanders werden tientallen jaren lang consequent kapot gemaakt door ze. Onder de prijs verkopen. Een winkel openen aan de overkant bij een zelfstandige winkelier. Procederen als het ze niet zinde. Ze bedreven machtspolitiek volgens de wet van het grote getal. Tienduizenden ondernemers gingen failliet, want de consument volgde ze.

En nu zijn ze zelf dan prooi. Slachtoffer van de internetrevolutie. Dat ook. Maar ondertussen zorgen we er als klanten voor dat onze binnensteden, in tegenstelling tot winkelwalhalla’s in de ons omringende landen, armoedig worden.

Het ligt aan ons. De Nederlandse klant is met zijn winkelgedrag afgegleden naar een goedkoop, miezerig en armoedig niveau. Alle sjeu verdwijnt met de Aldi’s en de Primarks, met de prijsvergelijkers en onze voortdurende zucht naar goedkoopte. We denken dat de voedselbank de norm is geworden. Dat outlets normaal zijn. We leven in een schraalte-samenleving.

De tienduizenden gezinnen die afhankelijk zijn van V&D, Scapino, DA Drogist, Halfords, Free Record Shop, Dixons en al die andere bedrijven die (bijna) op de fles gaan, horen vanavond het alarm afgaan in plaats van het gebeier van de kerstklokken.

Voor hen een zwarte kerst.

 

 

DE VOEDSENBANK IS DE NIEUWE NORM

Het is de schuld van Rutte

De treinen zitten propvol. De wegen slibben dicht. Volgens het NOS-Journaal nodigt meer asfalt uit tot meer gebruik van de auto. ,,Daar zijn de deskundigen het over eens. Nu de politiek nog”, zo besloot de nieuwslezer gisteren. Blijkbaar heeft de NOS haar eigen agenda want dit is natuurlijk complete onzin.

De treinen zitten propvol omdat de studiebeurs is afgeschaft en 70% van de studenten thuis is blijven wonen en dus noodgedwongen iedere dag met het openbaar vervoer van de woonplaats naar het studieadres moet reizen. Van de woonplaats Alkmaar naar de universiteit in Groningen of naar de hogeschool in Eindhoven.

De filezwaarte is 25% toegenomen omdat WW-ers, ZZP-ers en freelancers noodgedwongen elke klus, hoe slecht betaald ook, hoe ver weg ook, moeten aannemen. Dus rijden mensen uit de flexibele schil van hun woonplaats Amsterdam om in Eindhoven als beveiliger bij Kruidvat te staan van 09.00 tot 18.00 uur.

Anderhalf uur heen reizen en anderhalf uur terug reizen voor het minimumloon. Sinds de invoering van de nieuwe wet Werk en Zekerheid per 01-07-2015 moeten WW-ers na een half jaar uitkering werk onder hun niveau aanvaarden, ook als het slechter wordt betaald en ook als het verwijderd is van de woonplaats.

Volle treinen en filezwaarte hebben dus helemaal niks te maken met meer asfalt, maar alleen met de maatregelen die het kabinet-Rutte heeft genomen.

(René de Gelder)

Werkvergunning voor gastarbeider

Als buitenlander wordt je geacht een inburgeringcursus te volgen om het felbegeerde Nederlands staatsburgerschap te ontvangen. Er wordt dan van je verwacht dat je op de hoogte bent van het Nederlands recht, de gebruiken en cultuur van het land respecteert en dat je trots Nederlander wordt.

Maar wat is de praktijk?

Veel buitenlanders blijven toch hun afkomst trouw en krijgen de gelegenheid om hun oude nationaliteit tevens aan te houden. Een vreemde zaak. Ben je nu Nederlander of toch maar even niet als het zo uitkomt. Zelfs geboren in Nederland, mag je een ook de nationaliteit van je ouders aanhouden.

Waarom is dat? Ben je, geboren in Nederland, dan niet gewoon een Nederlander? Het heeft dus kennelijk iets te maken met culturele afkomst welke men uiteindelijk meer respecteert dan de cultuur van het land waar je geboren bent. Niets mis met het in stand houden van je respect voor de cultuur van de afkomst van je familie.

Het wordt pas lastig als culturen botsen in opvattingen. Twee pasporten bezitten creëert op den duur problemen als het gaat om de identiteit en het aanpassen aan de cultuur van het land. Hoe dikwijls is het niet gebeurt dat de Nederlandse cultuur zich moet aanpassen onder de druk van zoveel dubbele culturen.

De multiculturele samenleving is of was een loffelijk streven maar blijkt in vele opzichten niet te werken. Zou het niet veel eenvoudiger zijn dat elk individu één nationaliteit aanneemt. Prima als je in Nederland wil wonen en werken en nog beter als je Nederlands staatsburger wil worden. Maar dan doe je afstand van je oude nationaliteit.

Ook prima als je jou oude nationaliteit wil behouden maar dan moet je jaarlijks gewoon een werkvergunning aanvragen. Dan krijg je dus gewoon de status van gastarbeider met de rechten en plichten die daaraan verbonden zijn.

(John van Rems)

bettercallsjuul@gmail.com