AOW terug naar 65?

Foto: SP/Flickr
Foto: SP/Flickr

Happy ouderen. In 2017 gaan de pensioenen omlaag. Terwijl, zo blijkt uit onderzoek van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI), de meeste zestigplussers met moeite hun pensioen halen. Zeven op de tien oudere werknemers is langdurig ziek, heeft een aandoening of een handicap en stopt eerder dan 67. 

De meesten zijn ook boos. Leven lang gewerkt, premies betaald en nu dan dit. Eerder ophouden dan 67 jaar is financieel moeilijk op te brengen, maar ondertussen is er voor ouderen geen werk. Jong is goedkoper. Levenservaring en competenties worden bij de eerste de beste reorganisatie gemarginaliseerd.

De meeste lager opgeleide ouderen ervaren hun werk als lichamelijk zwaar, terwijl anderen de stress maar moeilijk aankunnen. De mooie verhaaltjes over doorwerken tot in je kist begrijpen ze niet.

Terug naar 65? Reken het maar eens uit! Want wie de stem van de ouderen onderschat, komt van een koude kermis thuis.