420.000 bijstandsuitkeringen, dat is pas echt asociaal!

Nederland is één grote uitkeringsfabriek met 420.000 mensen in de bijstand en een toeslagencircus waar geen touw meer is aan vast te knopen. Vaststaat dat het actieve deel van de beroepsbevolking deze uitkeringsfabriek moet financieren om onze verzorgingsstaat overeind te houden.
 
De bijstand is er in dit fatsoenlijke land om mensen op de meest pijnlijke momenten in hun leven letterlijk ‘steun’ te geven. Bijstand is een tijdelijke voorziening om zo spoedig mogelijk terug te keren in het normale leven.
 
De regel is: Iedereen tussen de 18 en 67 jaar moet kunnen voorzien in zijn eigen levensonderhoud, met uitzondering uiteraard van mensen die daartoe niet in staat zijn omdat ze chronisch ziek zijn, fysiek of psychisch niet in staat zijn of een andere transparante reden hebben een baan niet aan te kunnen.

 
Maar 420.000 Nederlanders in de bijstand, terwijl ondernemers massaal mensen uit het buitenland halen, inclusief de bijkomende huisvestings- en integratieproblemen, om hun zaak draaiende te houden klinkt behoorlijk wrang.
 
De Amsterdamse GroenLinkser, wethouder Rutger Groot Wassink was er vandaag als de kippen bij met zijn reactie dat 99% van de uitkeringstrekkers niet voor de lol in de bijstand zit. Dank je de koekoek!
 
Ook ziet de linkse baron niets in een verplichte tegenprestatie, zoals staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken) nu wettelijk wil gaan verplichten. Stel bijvoorbeeld verplicht Nederlandse les in voor allochtone Nederlanders die onze taal niet spreken.
 
Want, meneer Groot Wassink, 420.000 Nederlanders in de bijstand dat is pas echt asociaal.
 
(MEER GEZOND VERSTAND: www.bettercallsjuul.nl)