VVD heeft gelijk met grens 15.000: beetje laat!

In oktober en november van vorig jaar zaten ze met de handen in het haar. Europa werd overspoeld met oorlogsvluchtelingen en met lui die met hun kinderen hun geluk beproefden in het walhalla Europa. Toen mocht er niet worden gesproken over het sluiten van landsgrenzen, het dichtgooien van de Europese buitengrenzen of van quota.

Laat staan dat twijfel of er voldoende onderzoek werd gedaan door de immigratiediensten naar de identiteit en naar de achtergronden van de asielzoekers serieus werd genomen.

Daarom komt de oproep van VVD-fractiezoorzitter Halbe Zijlstra zo’n maand of tien voor de Kamer-verkiezingen zo ongeloofwaardig over. Het lijkt er vooral op dat hij zijn liberale achterban, die voor een deel is overgelopen naar buurman Wilders, wil overhalen terug te keren op het oude nest.

15.000 dus. Meer kan de Nederlandse samenleving niet absorberen, volgens Zijlstra. We kunnen deze mensen namelijk geen goede toekomst geven. Maar geldt dat dan ook niet voor de tienduizenden asielzoekers die al tijdelijk zijn toegelaten en hopen op meer?

Want let maar op: bij de volgende kabinetsformatie zal een van de vijf of zes partijen die de coalitie gaan vormen de joker op tafel leggen: een generaal pardon voor deze vluchtelingen. Dan zullen we eens kijken of de VVD de rug dan wel recht kan houden.